ZŠ J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Z důvodu neustálého zvyšování cen potravin se od srpna 2022 upravují finanční limity na jejich nákup o 2,- Kč za oběd i svačinku. Proto žádáme strávníky, kteří platí z bankovního účtu, aby si navýšili limity. Ceny obědů Žáci 7–10 let…

Nabízíme volné pracovní místo na pozici školníka. Nástup možný od 1. 8. 2022. Práce na hlavní pracovní poměr je rozmanitá, od drobných elektrikářských prací přes vodo-topo až k běžné údržbě budovy a jejího okolí. Nabízíme stabilní…

V rámci projektu “Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben” přijeli do naší školy členové Žákovského parlamentu ze ZŠ Očovská z Hodonína ve středu 15. 6. Po přivítání vedením školy se…

Přijměte pozvání na den otevřených dveří do našich modernizovaných učeben, kde si pro Vás naši žáci připravili ukázky prací jejich experimentální a badatelské činnosti. Domeček Kyjov zde bude mít přichystány workshopy s velmi zajímavou…

Ze života školy

Ke konci školního roku jsme se vypravili do Základní umělecké školy…

V letošním školním roce jsme se mohli po dvou letech opět účastnit…

Ve dnech 8. 6. – 9. 6. se žáci 7. A a 7. C účastnili výletu na…

Nejnovější fotogalerie

Projekty a spolupráce