ZŠ J. A. Komenského příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Vyhlašujeme SBĚR KAŠTANŮ. Předem děkujeme, že se zapojíte.

Dle Školského zákona §24 odstavce 2 oznamuji, že 29. 9. 2023 vyhlašuji pro žáky den volna z provozně organizačních důvodů. Provoz školní družiny bude zajištěn na základě bodu 3.6 Vnitřního řádu školní družiny, tj. při minimálním počtu 15…

Do nového školního roku vstupuje ZŠ J. A. Komenského se skvělým umístěním. V celoroční hře projektu Recyklohraní se naše škola umístila na 10. místě, v rámci kraje potom na 2. místě. V loňském roce jsme skončili na 282. místě. Soutěže se…

Níže jsou přiloženy informace týkající se organizace 1. týdne 4. - 8. 9. pro 2. až 9. ročníky společně se seznamem sešitů pro 2. stupeň. Seznamy pomůcek pro třídy 1. stupně budou předány třídními učiteli. Také zde přikládáme časového…

Ze života školy

Toto je název naučného programu, kterého se ve Skanzenu Strážnice…

Ve čtvrtek 14. 9. a pátek 15. 9. se naše škola připojila k…

Mezi tradiční akce, které každoročně zpestří žákům naší školy…

Projekty a spolupráce