ZŠ J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Nabízíme volné pracovní místo na pozici školníka. Nástup možný od 1. 8. 2022. Práce na hlavní pracovní poměr je rozmanitá, od drobných elektrikářských prací přes vodo-topo až k běžné údržbě budovy a jejího okolí. Nabízíme stabilní…

V rámci projektu “Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben” přijeli do naší školy členové Žákovského parlamentu ze ZŠ Očovská z Hodonína ve středu 15. 6. Po přivítání vedením školy se…

Přijměte pozvání na den otevřených dveří do našich modernizovaných učeben, kde si pro Vás naši žáci připravili ukázky prací jejich experimentální a badatelské činnosti. Domeček Kyjov zde bude mít přichystány workshopy s velmi zajímavou…

Jako škola pyšnící se titulem Ekoškola, který si pravidelně a úspěšně obhajujeme, se také dlouhodobě zapojujeme do dalších projektů, např. Recyklohraní. Pořádáme sběry papíru, baterií, mobilů, pomerančové kůry, hliníku i víček. To nám…

Ze života školy

Ve dnech 8. 6. – 9. 6. se žáci 7. A a 7. C účastnili výletu na…

Stará pravda říká, že kdo hledá, ten najde. Tak jsme to taky zkusily…

Každoročně ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. vyhlašuje dětskou…

Nejnovější fotogalerie

Projekty a spolupráce