ZŠ J. A. Komenského příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, kde vystoupí školní pěvecký sbor Malí zpěváčci. Poté máme přichystáno malé překvapení, tak doufáme, že vyjde. Po skončení úvodního programu Vám děti rády nabídnou své vánoční dekorace.…

Vážení rodiče, tímto Vám oznamuji, že dne 27. 11. 2023 jsem nucen přerušit provoz školy, což pro žáky znamená den volna. Důvodem je zapojení 102 zaměstnanců (z celkového počtu 104) do jednodenní výstražné stávky ČMOS PŠ. V takové situaci…

Zveme všechny rodiče a přátele školy na akci s názvem Digitální gramotnost, identita a digitální stopa, která se koná v úterý 21. 11. 2023 v 16 hodin v hudebním sále v budově na ulici Újezd. Problematice bezpečného chování na internetu se…

Oznamujeme všem strávníkům, že z důvodu vysoké nemocnosti personálu v kuchyni se od 17. 10. 2023 nevaří obědy číslo 2 – všichni budou automaticky přehlášeni na oběd č. 1. O obnovení obědů číslo 2 Vás budeme včas informovat. Děkujeme za…

Ze života školy

Dne 24. a 25. 10. se v naší družině konalo „Halloweenské odpoledne“,…

Ve středu 25. 10. jsme si připomenuli Den vzniku samostatného…

Běh s trikolorou je naše tradiční akce. Jedná se o štafetový závod…

Projekty a spolupráce