ZŠ J. A. Komenského příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Ačkoliv od doby Jana Ámose Komenského uběhly již stovky let, jeho myšlenky přežívají nejen ve stále platných pedagogických zásadách, ale také v názvu ankety Zlatý Ámos. Jedná se o prestižní anketu, jejímž cílem je vybrat nejoblíbenější…

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na tři setkání určené pro předškoláky. Těšíme se na viděnou.

Po velmi úspěšné výstavě Kyjov na starých pohlednicích dáváme opět prostor žákům naší školy, kteří se také postarají o kulturní program vernisáže. Jste srdečně zváni.

Zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd se bude konat během měsíce dubna. Datum zápisu bude uveden na stránkách školy během měsíce března. Abychom usnadnili vstup Vašich dětí do první třídy, máme pro Vás i Vaše děti připraveny tři…

Ze života školy

V naší družině lze získat několik vyznamenání během školního roku, a…

Dne 12. 1. se v naší družině uskutečnila malá soutěž o nejhezčího…

V lednu proběhla ve školních družinách na Újezdě,, Tříkrálová…

Projekty a spolupráce