ZŠ J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Vážení rodiče a přátelé školy, přijměte od nás srdečné pozvání na slavnostní vernisáž výstavy na téma Voda je počátek všech věcí. V programu vystoupí Malí zpěváčci a sbor II. stupně pod vedením Mgr. Ivany Kopřivové, a také žáci 9. A třídy…

Vážení rodiče, milí žáci, ráda bych jménem celého učitelského sboru poděkovala Vám, kteří jste nominovali do soutěže Rádia Jih, kde hledali nejlepší učitelky a učitele na jihu Moravy, učitele z naší školy. Těší nás, že jste neváhali…

Ze života školy

Dne 19.5. jsme si s dětmi připomněli Světový den včel besedou s…

V průběhu měsíce dubna ožila tělocvična ve škole na Seifertově…

Dne 27. 4. jsme v naší nově zmodernizované učebně fyziky přivítali…

Nejnovější fotogalerie

Projekty a spolupráce