ZŠ J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Město Kyjov nabízí rodičům dětí s trvalým pobytem v Kyjově finanční podporu na úhradu kroužku dle vlastního výběru. Více informací níže.

Třídní schůzky pro rodiče žáků 6. ročníku se konají v úterý 6. 9. od 16:00 h v kmenových třídách.  Termín rodičovských schůzek pro 2.–5. ročník a 7.–9. ročník je 8. 9. od 16:00 h. 

Poslední den prázdnin je zde a někteří z vás, milí žáci (nebo vaši rodiče), již netrpělivě nahlížíte na naše stránky a hledáte informace k novému roku. Proto by možná nebylo špatné, ohlédnout se za koncem toho minulého, neboť se toho v…

Ze života školy

14. září 2022 se vydali žáci 3. D a 4. A veřejnou autobusovou linkou…

VĚDA NENÍ NUDA, bylo ústřední heslo výstavy Festival vědy na…

Ke konci školního roku jsme se vypravili do Základní umělecké školy…

Nejnovější fotogalerie

Projekty a spolupráce