ZŠ J. A. Komenského příspěvková organizace města Kyjova

Jsme základní škola s progresivním přístupem k výuce nabízející rozšířenou výuku cizích jazyků a matematiky. Zaměřujeme se na mediální gramotnost, informatické a kritické myšlení jako klíčové kompetence pro život v 21. století. Jako Ekoškola vedeme děti k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Podporujeme lidové tradice a regionální výchovu. Klademe důraz na prevenci rizikového chování žáků, především na jejich bezpečí v online světě.

Slovy slovy
Hlavou hlavou
Srdcem srdcem

Aktuality

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na Velikonoční jarmark, kde vystoupí školní pěvecký sbor Malí zpěváčci a poté žáci 3. D s tanečním číslem za doprovodu Dětské cimbálové muziky ZUŠ. Po skončení úvodního programu Vám děti rády nabídnou své…

Od 17. března 2023 se přesouvá provoz školního informačního systému Bakaláři na novou internetovou adresu https://zskyjov.bakalari.cz . V mobilní aplikaci Bakaláři OnLine je potřeba: dotykem tužky zahájit úpravy uživatelského účtu, …

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na tři setkání určené pro předškoláky.

Zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd se bude konat během měsíce dubna. Datum zápisu bude uveden na stránkách školy během měsíce března. Abychom usnadnili vstup Vašich dětí do první třídy, máme pro Vás i Vaše děti připraveny tři…

Ze života školy

Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé období masopustu. Letos…

V pátek 17. 2. se konal na KD v Kyjově tradiční ples SRPŠ naší školy…

Ve středu 22. února se zástupci našeho žákovského parlamentu…

Nejnovější fotogalerie

Projekty a spolupráce