Úvod / Žáci / Naši nejlepší

Naši nejlepší

1. Cena ředitele školy za vynikající prospěch. Uděluje se žákům 2. stupně, kteří dosáhli v pololetí i na konci školního roku na vysvědčení samé výborné, tzn. mají celkový průměr 1,00.

2. Cena ředitele školy za překonávání životních překážek. Uděluje se žákům 1. a 2. stupně, kteří úspěšně a dlouhodobě překonávají výukové, zdravotní nebo sociální překážky, které jim brání v jejich úspěšném rozvoji. Návrhy podávají pedagogičtí pracovníci školy.

3. Nejlepší student anglického (německého) jazyka. Nejlepší studenty v kategorii mladší žáci a starší žáci určí učitelé cizích jazyků na základě soutěže. Součásti soutěže: diktát, řízený rozhovor, překlad neznámého textu.

4. Nejlepší student matematiky. Ocenění se uděluje žákům 2. stupně, návrhy podávají učitelé matematiky podle účasti a umístění v matematických soutěžích.

5. Nejlepší sportovec. Nejlepší sportovce vyberou učitelé tělesné výchovy na základě vynikajících výkonů žáka, reprezentace školy a chování fair play. Cena se uděluje v kategorii žáci mladší a starší, chlapci a dívky.

6. Zápis do Zlaté knihy ZŠ J. A. Komenského. Do Zlaté knihy budou zapsáni žáci, kteří obdrželi výše uvedené ceny nejméně 4×, dále žáci nebo skupiny žáků, kteří dosáhli vynikajícího umístění v soutěžích krajského nebo celostátního významu.

Žákům, kteří mají sníženou známku z chování se výše uvedené ceny neudělují.

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Nejlepší angličtinář v kategorii mladší žáci:

 • Eduard Zbožínek, 7. A

Nejlepší angličtinář v kategorii starší žáci:

 • Lukáš Čep, 8. D

Nejlepší němčinář v kategorii mladší žáci:

 • Helena Šeredová, 8. A

Nejlepší němčinář v kategorii starší žáci:

 • Daniela Žůrková, 9. A

Nejlepší matikář v kategorii mladší žáci:

 • Matěj Blaha, 7. B

Nejlepší matikář v kategorii starší žáci:

 • Ondřej Novák, 8. D

Nejlepší sportovci v kategorii mladší žáci:

 • Kristýna Kučová, 7. A
 • Matyas Gazdačko, 7. B

Nejlepší sportovci v kategorii starší žáci:

 • Sabina Březinová, 9. D
 • Zbyněk Machálek, 9. C

Cena ředitele školy za vynikající prospěch:

 • Adéla Cmajdálková, 6. A
 • Adam Čech, 6. A
 • Barbora Strýčková, 6. A
 • Kristýna Jagošová, 6. B
 • Sofie Lungová, 6. B
 • Eliška Martinásková, 6. B
 • Jan Friedl, 6. C
 • Mikuláš Hejda, 7. A
 • Kristýna Kučová, 7. A
 • Nela Otépková, 7. A
 • Eduard Zbořínek, 7. A
 • Erik Žůrek, 7. A
 • Michaela Blahynková, 8. A
 • Veronika Havlíčková, 8. A
 • Vojtěch Mahdal, 8. A
 • Anastázie Osičková, 8. A
 • Filip Otépka, 8. A
 • Zuzana Šimečková, 8. A
 • Helena Šeredová, 8. A
 • David Vach, 8. C
 • Tereza Jelínková, 9. D

Zápis do Zlaté knihy:

 • Tým basketbalistů
 • Tým basketbalistek
 • Tým atletika mladší žáci

Ekotřída:

 • 7. C