Úvod / Žáci / Naši nejlepší

Naši nejlepší

1. Cena ředitele školy za vynikající prospěch. Uděluje se žákům 2. stupně, kteří dosáhli v pololetí i na konci školního roku na vysvědčení samé výborné, tzn. mají celkový průměr 1,00.

2. Cena ředitele školy za překonávání životních překážek. Uděluje se žákům 1. a 2. stupně, kteří úspěšně a dlouhodobě překonávají výukové, zdravotní nebo sociální překážky, které jim brání v jejich úspěšném rozvoji. Návrhy podávají pedagogičtí pracovníci školy.

3. Nejlepší student anglického (německého) jazyka. Nejlepší studenty v kategorii mladší žáci a starší žáci určí učitelé cizích jazyků na základě soutěže. Součásti soutěže: diktát, řízený rozhovor, překlad neznámého textu.

4. Nejlepší student matematiky. Ocenění se uděluje žákům 2. stupně, návrhy podávají učitelé matematiky podle účasti a umístění v matematických soutěžích.

5. Nejlepší sportovec. Nejlepší sportovce vyberou učitelé tělesné výchovy na základě vynikajících výkonů žáka, reprezentace školy a chování fair play. Cena se uděluje v kategorii žáci mladší a starší, chlapci a dívky.

6. Zápis do Zlaté knihy ZŠ J. A. Komenského. Do Zlaté knihy budou zapsáni žáci, kteří obdrželi výše uvedené ceny nejméně 4×, dále žáci nebo skupiny žáků, kteří dosáhli vynikajícího umístění v soutěžích krajského nebo celostátního významu.

Žákům, kteří mají sníženou známku z chování se výše uvedené ceny neudělují.

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22

Nejlepší angličtinář v kategorii mladší žáci:

 • Osičková Anastazie Nela, 7. A

Nejlepší angličtinář v kategorii starší žáci:

 • Šalšová Sandra, 9. A

Nejlepší němčinář v kategorii mladší žáci:

 • Blahynková Michela, 7. A

Nejlepší němčinář v kategorii starší žáci:

 • Šalšová Sandra, 9. A

Nejlepší matikář v kategorii mladší žáci:

 • Blaha Matěj, 6. B

Nejlepší matikář v kategorii starší žáci:

 • Mašová Karolína, 9. B

Nejlepší sportovci v kategorii mladší žáci:

 • Gazdačko Matyas, 6. B
 • Kučová Kristýna, 6. A

Nejlepší sportovci v kategorii starší žáci:

 • Machálek Zbyněk, 8. C
 • Bystřická Tereza 8. D

Cena ředitele školy za vynikající prospěch:

 • Adámková Alžběta, 6. A
 • Hejda Mikuláš, 6. A
 • Otépková Nela, 6. A
 • Steinerová Justýna, 6. A
 • Zbožínek Eduard, 6. A
 • Žůrek Erik, 6. A
 • Damborský Alex, 6. B
 • Svitková Berenika, 6. B
 • Bílek Tadeáš, 6. C
 • Štiková Aneta, 6. D
 • Blahynková Michaela, 7. A
 • Mahdal Vojtěch, 7. A
 • Otépka Filip, 7. A
 • Šimečková Zuzana, 7. A
 • Koutná Linda, 7. D
 • Svobodová Jolana, 8. C
 • Dočekalová Markéta, 9. A
 • Šalšová Sandra, 9. A

Zápis do Zlaté knihy:

 • Šalšová Sandra, 9. A

Ekotřída:

 • 8. B