Úvod / Škola / Zaměstnanci školy / Vedení školy

Vedení školy

Ředitel školy:

Mgr. Radek Klech
tel. +420 518 306 565
radek.klech@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele (statutární zástupce): 

Mgr. Marie Žáková
tel. +420 518 306 567
marie.zakova@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: 

Mgr. Hana Juříková
tel. +420 518 306 501
hana.jurikova@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: 

Mgr. Stanislava Julínková
tel. +420 518 612 203, +420 518 306 529
stanislava.julinkova@zskyjov.cz

Vedoucí ŠPP (výchovný poradce): 

Mgr. Hana Šprtová
tel. +420 518 306 521
hana.sprtova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro I. st.: 

Bc. Jiřina Bábíčková
tel. +420 518 612 203
jirina.babickova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro II. st.: 

Mgr. Pavlína Navrátilová
tel. +420 518 612 571
pavlina.navratilova@zskyjov.cz