Úvod / Žáci / Žákovský parlament

Žákovský parlament

 • Žákovský parlament je tu pro všechny žáky naší školy.
 • Každá třída na 2. stupni má v parlamentu zvoleného svého zástupce.
 • Členové parlamentu mají svá práva a povinnosti.
 • Členové parlamentu si zvolí svého předsedu, popř. místopředsedu či jiné funkce.

Práva a povinnosti členů parlamentu

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
 • Žáci se schází na pravidelných schůzkách, kde projednávají společné problémy či návrhy svých tříd.
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí (pomoc při organizaci, příprava vlastního programu atd.).
 • Žáci mohou přijít s vlastními návrhy na konání nějaké školní akce (její konání musí však být pedagogicky zajištěno).
 • Žáci předkládají vyučujícím své připomínky k výuce a průběhu vzdělávání (pozitivní i negativní).
 • Žáci spolupracují s panem ředitelem, předkládají mu své návrhy a připomínky.
 • Žáci mohou navrhnout řešení některých problémů.
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit různé věkové skupiny.


Žákovský parlament 2023–2024

 • 6. A Sofie Novotná, Ema Smrčková
 • 6. B Adéla Jagošová, Sofie Křižánkov
 • 6. C Lukáš Žampach, Kristýna Pažourková
 • 6. D Anna Kačinová, Vanessa Frelichová
 • 7. A Helena Kotásková, Vanesa Doupovcocvá
 • 7. B Tomáš Fukan, Jakub Karlík
 • 7. C Leontýna Voráčová, Kristýna Bakajová
 • 7. D Vendelín Pařez, Adam Janek
 • 8. A Ema Zubalíková, Vojtěch Bůžek
 • 8. B Viktor Horák, Kateřina Ronková
 • 8. C David Príbiš, Daniel Šváb
 • 8. D Tereza Sedláčková, Antonín Bochýnek
 • 8. E Vanessa Šebestová, David Krist
 • 9. A David Kotásek, Filip Havlík
 • 9. B Veronika Dostálová, Anna Čechová
 • 9. C Karolína Fojtíková, Ella Víšková
 • 9. D Julie Navrátilová, Bára Vodáková