Úvod / Škola / Součásti školy / Jídelna

Jídelna

Jídelní lístek v aplikaci strava.cz

Seznam alergenů ke stažení zde.

Vedoucí školní jídelny: Alena Kopečková, tel. +420 518 306 506
Platba stravného: Pavlína Dubná, tel. +420 518 306 533

Ceny stravného /dle vyhlášky č. 107/2008 Sb./ 
Žáci 7–10 let26 Kč
Žáci 11–14 let28 Kč
Žáci 15 a více let30 Kč
Zaměstnanci30 Kč
Svačinka jednotná cena15 Kč

Přihlašování a odhlašování obědů

Nejpozději předchozí pracovní den, odhlášení ve výjimečných případech (náhlé onemocnění žáka) na tentýž den ráno od 6.00 do 6.30 hodin. Provoz školní jídelny se řídí Vnitřním řádem školní jídelny, který je závazný pro všechny strávníky.

Objednávání a změnu objednávek stravy lze po vyzvednutí přístupových údajů v kanceláři školní jídelny provádět i přes webové rozhraní na adrese www.strava.cz.

Upozorňujeme, že neodhlášené a neodebrané obědy propadají bez náhrad, navíc je nutno doplatit režijní náklady v částce 36 Kč do plné ceny oběda.

Pokud máte zájem o stravování v naší školní jídelně, vyplňte prosím Přihlášku ke školnímu stravování. Na naší škole je zavedena bezhotovostní platba. Formulář k bezhotovostní platbě/ Povolení k inkasu je součástí přihlášky. Povolení nezapomeňte nastavit u své banky. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny (budova Újezd 990), kde si zároveň i zakoupíte čip v hodnotě 121 Kč. Tímto se dítě prokazuje při výdeji obědů/svačin. Přihlášky na nový školní rok přijímáme již během měsíce června. Případné dotazy jsme připraveni odpovědět na telefonních číslech 518 306 533, 518 306 506, 518 306 535.