Úvod / Škola / Zaměstnanci školy / Učitelský sbor I. stupeň

Učitelský sbor I. stupeň

 Pedagogové:

 • Mgr. et Mgr. Nikol Antošová Nedvědická, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., nikol.antosova@zskyjov.cz
 • Bc. Jiřina Bábíčková, tel. 420 518 614 413, Seifertovo nám., jirina.babickova@zskyjov.cz
 • Mgr. Tamara Diasová, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., tamara.diasova@zskyjov.cz
 • Mgr. Jarmila Grufíková, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., jarmila.grufikova@zskyjov.cz
 • Mgr. Gabriela Hanáková, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., gabriela.hanakova@zskyjov.cz
 • Mgr. Karel Handrych, tel. +420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, karel.handrych@zskyjov.cz
 • Mgr. Irena Handrychová, tel. +420 518 306 510, budova Újezd, kabinet PK7, irena.handrychova@zskyjov.cz
 • Mgr. Helena Horáková, tel., +420 518 306 520, budova Újezd, kabinet PK3, helena.horakova@zskyjov.cz
 • Mgr. Markéta Jarošková, tel. +420 518 306 572, budova Újezd, kabinet SK1, marketa.jaroskova@zskyjov.cz
 • Mgr. Stanislava Julínková, tel.+420 518 612 203, Seifertovo nám., stanislava.julinkova@zskyjov.cz
 • Mgr. Isabela Klečková, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., isabela.kleckova@zskyjov.cz
 • RNDr. Hana Kotíková, tel. + 420 518 306 520, budova Újezd, kabinet PK3, hana.kotikova@zskyjov.cz
 • Mgr. Martina Kůřilová, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., martina.kurilova82@zskyjov.cz.
 • Mgr. Libuše Moudrá, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., libuse.moudra@zskyjov.cz
 • Mgr. Eva Pavlasová, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., eva.pavlasova@zskyjov.cz
 • Mgr. Eva Pokorná, tel. +420 518 306 520, budova Újezd, kabinet PK3, eva.pokorna@zskyjov.cz
 • Mgr. Radim Pokorný, tel. +420 518.306 572, budova Újezd, kabinet SK1, radim.pokorny@zskyjov.cz
 • Mgr. Ivana Řezáčová, tel. +420 518 306 534, budova Újezd, kabinet PK6, Ivana.rezacova@zskyjov.cz
 • Mgr. Jana Svobodová, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., jana.svobodova@zskyjov.cz
 • Mgr. Soňa Švabíková, tel. +420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, sona.svabikova@zskyjov.cz
 • Mgr. Jana Vaníčková, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., jana.vanickova@zskyjov.cz
 • Mgr. Helena Velcová, tel. +420 518 306 572, budova Újezd, kabinet SK1, helena.velcova@zskyjov.cz

Asistenti pedagoga:

 • Veronika Jindrová – 1. B, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., veronika.jindrova@zskyjov.cz
 • Mgr. Radka Kopřivová – 2. A, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., radka.koprivova@zskyjov.cz
 • Anna Říhová - 3. A, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., anna.rihova@zskyjov.cz
 • Renata Šalvatová, DiS. - P1, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., renata.salvatova@zskyjov.cz
 • Blanka Šťastná – 5. B, tel. + 420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, blanka.stastna@zskyjov.cz
 • Alena Štoksová – 2. C, tel. +420 515 641 413, Seifertovo nám., alena.stoksova@zskyjov.cz
 • Lucie Urcová – 1. D, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., lucie.urcova@zskyjov.cz