Úvod / Škola / Zaměstnanci školy / Učitelský sbor I. stupeň

Učitelský sbor I. stupeň

 Pedagogové:

 • Mgr. et Mgr. Nikol Antošová Nedvědická, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., nikol.antosova@zskyjov.cz
 • Bc. Jiřina Bábíčková, tel. 420 518 614 413, Seifertovo nám., jirina.babickova@zskyjov.cz
 • Mgr. Hana Čumbová, tel. +420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, hana.cumbova@zskyjov.cz
 • Mgr. Tamara Diasová, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., tamara.diasova@zskyjov.cz
 • Mgr. Vítězslava Dlouhá, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., vitezslava.dlouha@zskyjov.cz
 • Mgr. Jarmila Grufíková, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., jarmila.grufikova@zskyjov.cz
 • Mgr. Gabriela Hanáková, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., gabriela.hanakova@zskyjov.cz
 • Mgr. Karel Handrych, tel. +420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, karel.handrych@zskyjov.cz
 • Mgr. Irena Handrychová, tel. +420 518 306 510, budova Újezd, kabinet PK7, irena.handrychova@zskyjov.cz
 • Mgr. Helena Horáková, tel. + 420 518 614 413, Seifertovo nám., helena.horakova@zskyjov.cz
 • Mgr. Markéta Jarošková, tel. +420 518 306 572, budova Újezd, kabinet SK1, marketa.jaroskova@zskyjov.cz
 • Mgr. Stanislava Julínková, tel.+420 518 612 203, Seifertovo nám., stanislava.julinkova@zskyjov.cz
 • Mgr. Isabela Klečková, tel. + 420 518 306 520, budova Újezd, kabinet PK3, isabela.kleckova@zskyjov.cz
 • RNDr. Hana Kotíková, tel. + 420 518 306 520, budova Újezd, kabinet PK3, hana.kotikova@zskyjov.cz
 • Mgr. Libuše Moudrá, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., libuse.moudra@zskyjov.cz
 • Mgr. Eva Pavlasová, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., eva.pavlasova@zskyjov.cz
 • Mgr. Eva Pokorná, tel. +420 518 306 520, budova Újezd, kabinet PK3, eva.pokorna@zskyjov.cz
 • Mgr. Radim Pokorný, tel. +420 518.306 572, budova Újezd, kabinet SK1, radim.pokorny@zskyjov.cz
 • Mgr. Ivana Řezáčová, tel. + 420 518 614 314, Seifertovo nám., ivana.rezacova@zskyjov.cz
 • Mgr. Jana Svobodová, tel. +420 518 306 534, budova Újezd, kabinet PK6, jana.svobodova@zskyjov.cz
 • Mgr. Jana Vaníčková, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., jana.vanickova@zskyjov.cz

Asistenti pedagoga:

 • Monika Orságová – 1. A, tel. +420 518 641 413, Seifertovo nám., monika.orsagova@zskyjov.cz
 • Veronika Jindrová – 1. B, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., veronika.jindrova@zskyjov.cz
 • Lucie Urcová – 1. D, tel. +420 518 614 413, Seifertovo nám., lucie.urcova@zskyjov.cz
 • Veronika Pechová – 4. A, tel. +420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, veronika.pechova@zskyjov.cz
 • Blanka Šťastná – 5. B, tel. + 420 518 306 515, budova Újezd, kabinet PK4, blanka.stastna@zskyjov.cz
 • Inka Pekárková - 2. A, tel. + 420 518 614 413, Seifertovo nám., inka.pekarkova@zskyjov.cz