Úvod / Škola / Součásti školy / Družina

Družina

Školní družina na Seifertově náměstí: 

  • Ludmila Krupičková, tel. 770 121 763
  • Tomáš Mikulec, DiS., tel. 770 121 767
  • Jarmila Rajsiglová,  vedoucí vychovatelka, tel. 770 121 762
  • Veronika Šimečková, tel. 770 121 768
  • Lucie Urcová,  tel. 770 121 766
  • Jana Zelinková,  tel. 770 121 765

 Školní družina na ulici Újezd:

  • Romana Marková, tel. 518 306 510
  • Mgr. Lucie Večeřová, tel. 518 306 509

Pevná linka školní družiny: 518 612 787

Školní družina při naší základní škole nabízí všem dětem I. stupně možnost využití ranního provozu od 6.30 do 8. 00 hodin na Seifertově náměstí a odpoledního provozu od 11.30 do 16.30 hodin. Odpolední provoz ŠD je zabezpečován v 8 věkově smíšených odděleních. Každé oddělení družiny je vybaveno stavebnicemi, společenskými hrami a výtvarnými potřebami. Na celý školní rok je pro děti připraven pestrý program k rozvíjení osobnosti, přirozené zvídavosti a naplňování volného času. Děti mohou v průběhu odpoledne přecházet mezi jednotlivými odděleními a zapojovat se do různých činností dle vlastního zájmu. Pravidelné každodenní zájmové a spontánní aktivity jsou doplněny o práci v keramické dílně a práci s netradičními materiály, aby děti mohly uplatnit svou tvořivost a výtvarné dovednosti. Ke sportovním a rekreačním činnostem jsou k dispozici školní tělocvična a zahrada, která je vybavena sportovními pomůckami pro potřeby a zájmy všech dětí. Ve spolupráci s vedením školy pořádají každoročně paní vychovatelky pro děti karneval s diskotékou a se soutěžemi. Této akce se mohou zúčastnit i jejich rodiče.

ŠD pracuje podle ŠVP – promýšlíme nejen jednotlivé činnosti, ale zejména jejich návaznost na další aktivity. Prioritou naší družiny je co nejvíce zapojit děti do jejího programu a  fungování. Ať je to prostřednictvím výzdoby, společných výrobků, fotografií, plánování akcí či vzájemnou komunikací, různorodou činností a netradičních zážitků.