Úvod / Škola / Součásti školy / Družina

Družina

Školní družina na Seifertově náměstí: 

  • Ludmila Krupičková, tel. 770 121 763
  • Tomáš Mikulec, tel. 770 121 767
  • Jarmila Rajsiglová,  vedoucí vychovatelka, tel. 770 121 762
  • Veronika Šimečková, tel. 770 121 768
  • Lucie Urcová,  tel. 770 121 766
  • Jana Zelinková,  tel. 770 121 765

 Školní družina na ulici Újezd:

  • Romana Marková, tel. +420 518 306 510
  • Veronika Pechová, tel. +420 518 306 509

Pevná linka ŠD 518 612 787

Školní družina při naší základní škole nabízí všem dětem I. stupně možnost využití ranního provozu od 6.30 do 8. 00 hodin na Seifertově náměstí a odpoledního provozu od 11.30 do 16.30 hodin. Odpolední provoz ŠD je zabezpečován v 8 věkově smíšených odděleních. Každé oddělení družiny je vybaveno stavebnicemi, společenskými hrami a výtvarnými potřebami. Na celý školní rok je pro děti připraven pestrý program k rozvíjení osobnosti, přirozené zvídavosti a naplňování volného času. Děti mohou v průběhu odpoledne přecházet mezi jednotlivými odděleními a zapojovat se do různých činností dle vlastního zájmu. Pravidelné každodenní zájmové a spontánní aktivity jsou doplněny o práci v keramické dílně a práci s netradičními materiály, aby děti mohly uplatnit svou tvořivost a výtvarné dovednosti. Ke sportovním a rekreačním činnostem jsou k dispozici školní tělocvična a zahrada, která je vybavena sportovními pomůckami pro potřeby a zájmy všech dětí. Ve spolupráci s vedením školy pořádají každoročně paní vychovatelky pro děti karneval s diskotékou a se soutěžemi. Této akce se mohou zúčastnit i jejich rodiče.

ŠD pracuje podle ŠVP – promýšlíme nejen jednotlivé činnosti, ale zejména jejich návaznost na další aktivity. Prioritou naší družiny je co nejvíce zapojit děti do jejího programu a  fungování. Ať je to prostřednictvím výzdoby, společných výrobků, fotografií, plánování akcí či vzájemnou komunikací, různorodou činností a netradičních zážitků.