Úvod / Kontakty

Kontakty

Korespondenční adresa:

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990, 697 24 Kyjov 
IČO: 48847721
ID datové schránky: yjt6cpu
E-mail: zs.kom@zskyjov.cz
Mapa umístění budovy na Seifertově náměstí 
Mapa umístění budovy na ulici Újezd 

Vedení školy: 

Mgr. Radek Klech, ředitel školy +420 518 306 565

Mgr. Marie Žáková, zástupkyně ředitele (statutární zástupce) +420 518 306 567

Mgr. Stanislava Julínková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň +420 518 306 529 (Újezd), +420 518 612 203 (Seifertovo nám.)

Mgr. Hana Juříková, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň +420 518 306 501

Kancelář školy: 

Naděžda Bravencová, samostatný referent +420 518 306 561

1. stupeň: 

Sborovna Seifertovo nám. +420 518 614 413
Kontakty na učitele zde.

2. stupeň:

Kontakty na učitele zde.

Školní družina: 

Jarmila Rajsiglová, vedoucí vychovatelka +420 518 612 787, družina Újezd 990 +420 518 306 509, +420 518 306 510

Vedoucí školní jídelny: 

Alena Kopečková +420 518 306 506

Platba stravného:

Pavlína Dubná +420 518 306 533 

Vedoucí ekonomického oddělení: 

Ing. Ludmila Halíčková +420 518 306 566