Úvod / Žáci / Školní kroužky

Školní kroužky

Informace o kroužcích na l. stupni


Kroužky zřízené na 1. stupni ZŠ J. A. Komenského v Kyjově jsou nadstandardní aktivitou, nejsou součástí vzdělávání a jsou poskytovány za úplatu. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku.

  1. Minimální počet zájemců k otevření kroužku je 10.
  2. Žák je do kroužku přijat na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Přihláška je odevzdána vedoucímu kroužku do konce měsíce září.
  3. Vedoucí kroužku vede evidenci docházky žáků. Žáci jsou povinni svou absenci omluvit.
  4. Člen kroužku může během školního roku svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na vrácení poplatku za kroužek. Zaplacenou částku (poměrnou část) je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, odstěhování žáka, při nařízeném uzavření školy).
  5. Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2022/2023 bude probíhat od 1. 10. 2022 do 31. 5. 2023.
NÁZEV KROUŽKUVEDOUCÍ KROUŽKUMÍSTO KONÁNÍČAS KONÁNÍMĚSÍČNÍ POPLATEK
VybíjenáVaníčková J.Tělocvična Seifert. nám.Út 12:45–13:3055,- Kč
Malí debrujářiPavlasová E.Kuchyňka Seifert. nám.St 12:30–13:1570,- Kč
Malí debrujářiPavlasová E.Kuchyňka Seifert. nám.St 13:15–14:0070,- Kč
Malí debrujářiKůřilová M.Učebna Fyziky1- ÚPo 13:00–13:45120,- Kč
Malí zpěváčciKopřivová I.Učebna Hv Seifert. nám.Po 14:00–14:4555,- Kč
KeramikaDaňhelová S.Keramická dílna
Seifert. nám.
St 14:30–16:00250,- Kč
Malá kopanáPokorný R.HernaSt 13:00 - 13:45130,- Kč

6.  Poplatek za kroužek je stanoven podle naplněnosti kroužku a podle souvisejících nákladů.

7.  Poplatek za kroužek bude uhrazen v hotovosti vedoucímu kroužku v těchto termínech:

   do 20. 10. (za období říjen – prosinec)

   do 20. 1. (za období leden – květen)

   do 20. 10. (za období říjen – květen) – uhradí rodiče, kteří budou čerpat příspěvek  

   na volnočasové aktivity od MÚ Kyjov.

Informace o kroužcích na II. stupni

 

Kroužky zřízené na 2. stupni ZŠ J. A. Komenského v Kyjově jsou součástí zájmového vzdělávání, které se uskutečňuje ve školském zařízení - školním klubu. Zájmové vzdělávávní je poskytováno za úplatu. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku.

  1. Minimální počet zájemců k otevření kroužku je 12.
  2. Žák je do kroužku přijat na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Přihláška je odevzdána vedoucímu kroužku do konce měsíce září.
  3. Vedoucí kroužku vede evidenci docházky žáků. Žáci jsou povinni svou absenci omluvit.
  4. Člen kroužku může během školního roku svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na vrácení poplatku za kroužek. Zaplacenou částku (poměrnou část) je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, odstěhování žáka, při nařízeném uzavření školy).
  5. Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2022/2023 bude probíhat od 1. 10. 2022 do 31. 5. 2023 (s vyjímkou přípravy na PZ a Společenského tance.
NÁZEV KROUŽKUVEDOUCÍ KROUŽKUMÍSTO KONÁNÍČAS KONÁNÍ
Příprava k PZ - matematikaOrlická Petra6.BPo 14.00-15.00
Příprava k PZ - matematikaŠťastná Gabriela7.BPo 14.00-15.00
Příprava k PZ - matematikaJuříková Hana9.BPo 13.45-14.45
Příprava k PZ - matematikaRežňáková Jitka9.CPo 14.00-15.00
Malí zpěváčciKopřivová IvanaUčebna Hv Po 13.45–14.45
Společenský tanec - polonézaJuříková HanaNářaďovnaSt 13.45-14.45
Malí debrujářiRežňáková JitkaD2St 14.00-15.00

6.  Poplatek za kroužek je stanoven na 50 Kč/ měsíc (výjimkou je společenský tanec)

7.  Poplatek za kroužek bude uhrazen v hotovosti vedoucímu kroužku v těchto termínech: 

   do 20. 10. (za období říjen – prosinec)

   do 20. 1. (za období leden – květen)