Úvod / Žáci / Školní kroužky

Školní kroužky

Informace o kroužcích na l. stupni


Kroužky zřízené na 1. stupni ZŠ J. A. Komenského v Kyjově jsou nadstandardní aktivitou, nejsou součástí vzdělávání a jsou poskytovány za úplatu. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku.

  1. Minimální počet zájemců k otevření kroužku je 10.
  2. Žák je do kroužku přijat na základě přihlášky v systému Bakaláři.
  3. Vedoucí kroužku vede evidenci docházky žáků. Žáci jsou povinni svou absenci omluvit.
  4. Člen kroužku může během školního roku svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na vrácení poplatku za kroužek. Zaplacenou částku (poměrnou část) je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, odstěhování žáka, při nařízeném uzavření školy).
  5. Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2023/2024 bude probíhat od 1. 10. 2023 do 31. 5. 2023.
NÁZEV KROUŽKUVYUČUJÍCÍČAS KONÁNÍMÍSTNOSTURČENO PROMAX. POČET
Malí debrujářiPavlasová E.Úterý 13:00-13:45kuchyňka - SN2. třídy15
Malí debrujářiKůřilová M.Středa 13:00-13:45učebna fyziky - Ú3., 4., 5. třídy - Ú15
Malí zpěváčciKopřivová I.Pondělí 14:00-14:45učebna jazyků -SN1. stupeň-
Výtvarný kroužekJarošková M.Pondělí 13:00-13:45třída 4. B4. třídy12
Míčové hryVaníčková J.Pondělí 13:00-13:45tělocvična SN1. třídy20
KeramikaDaňhelová S.Středa 14:30 – 16:00 od listopadukeramická dílna2. třídy10
Sportovní hryPokorný R.Středa 13:00 – 13:45kinosál4. třídy14
Zvídavý žákPokorná E.Středa 13:00 – 13:45třída 5. C5. třídy10
RobotikaKotíková H.Středa 14.00 – 14:45ICT - Ú5. třídy12

6.  Poplatek za kroužek je stanoven podle naplněnosti kroužku a podle souvisejících nákladů.

7.  Poplatek za kroužek bude uhrazen v hotovosti vedoucímu kroužku v těchto termínech:

   do 20. 10. (za období říjen – prosinec)

   do 20. 1. (za období leden – květen)

Informace o kroužcích na II. stupni

Kroužky zřízené na 2. stupni ZŠ J. A. Komenského v Kyjově jsou součástí zájmového vzdělávání, které se uskutečňuje ve školském zařízení - školním klubu. Zájmové vzdělávávní je poskytováno za úplatu. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku.

  1. Minimální počet zájemců k otevření kroužku je 12.
  2. Žák je do kroužku přijat na základě přihlášky v systému Bakaláři.
  3. Vedoucí kroužku vede evidenci docházky žáků. Žáci jsou povinni svou absenci omluvit.
  4. Člen kroužku může během školního roku svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na vrácení poplatku za kroužek. Zaplacenou částku (poměrnou část) je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, odstěhování žáka, při nařízeném uzavření školy).
  5. Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2023/2024 bude probíhat od 1. 10. 2023 do 31. 5. 2023 (s vyjímkou přípravy na PZ a Společenského tance.
NÁZEV KROUŽKU SE STRUČNÝM POPISEMVYUČUJÍCÍURČENO PROČAS KONÁNÍ
Příprava k přijímacím zkouškám z matematikyJuříková9. ročníkPondělí 13.45 – 14.45
Příprava k přijímacím zkouškám z matematikyStrýčková9. ročníkPondělí 13.45 – 14.45
Společenský tanecJuříková9. ročníkStředa 13.45 – 14.45
Pěvecký sborKopřivová6. – 9. ročníkStředa 14.00 – 15.00
3D tisk a robotikaBalajka6. – 9. ročníkStředa 14.00 – 15.00
Konverzace v angličtině s rodilým mluvčímKrojzlová6. – 9. ročníkPondělí 14.15 – 15.15

6.  Poplatek za kroužek je stanoven na 75 Kč/měsíc (výjimkou je společenský tanec).

7.  Poplatek za kroužek bude zaplacen z třídního fondu.

Kroužek Pěvecký sbor ukončil činnost k 31. 12. 2023. Kroužek Společenský tanec končí dnem 16. 2. 2024. Kroužek Příprava k přijímacím zkouškám končí 8. 4. 2024.