Úvod / Ze života školy

Ze života školy

Žáci 3. A a 3. B navštívili zámeckou zahradu v Miloticích a prakticky si tak upevnili učivo prvouky…

V pondělí 15. května jsme vyrazili na Baťův kanál. Přestože nám počasí nepřálo, sešli jsme se v 7…

Desítka kluků z šestého a sedmého ročníku nás reprezentovala na krajském kole Poháru rozhlasu …

Třída 1. B se vypravila v prvouce na vycházku k myslivci panu Petrovi Dubskému. Děti si s velkým…

Naši žáci se zúčastnili okresního kola atletické soutěže Pohár rozhlasu. Nejdříve odjeli do…

V pátek 5. 5. proběhla dějepisná exkurze žáků devátých tříd do Památníku Osvětim. Vyslechli jsme si…

Je to již 10 let, co se k 1. 1. 2013 sloučily dvě velké kyjovské školy – ZŠ Újezd a ZŠ J. A.…

Ve čtvrtek 4. května jsme ve školních družinách na ZŠ Újezd přivítali Ing. Trutnovského z Hvězdárny…

I v letošním školním roce se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili tradičního turnaje v malé kopané…

Ve čtvrtek 27.4. byla pro žáky 6.B zorganizována exkurze do místní továrny na výrobu skla Vetropack…

Zkoumáme a objevujeme. V hodinách PRV ve třídě 3. A jsme za měsíc březen a duben stihli probrat a…

V pondělí 17. 4. si třída 6. A zahrála Hru s dobrými otázkami, která je zaměřená na klima ve třídě.…