Úvod / Školní poradenské pracoviště / Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Konzultační hodiny ŠPP

Každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin po telefonické domluvě.

Přijímací řízení na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky

Základní informace – prezentace k přijímacímu řízení na SŠ
Více info: www.cermat.cz

Vzor vyplněné přihlášky k dennímu studiu na SŠ

Vzor odvolání proti nepřijetí ke studiu na SŠ

Preventivní program školy

Nenech to být (NNTB) je projekt společnosti FaceUp Technology a Nadačního fondu NNTB, za kterým stojí sami studenti. Společně se SCIO a za podpory MŠMT bojují se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách.

Schránka důvěry – pokud tě trápí nějaký problém nebo chceš na nějaký poukázat, můžeš využít elektronickou schránku důvěry: schrankaduvery@zskyjov.cz. Do schránky má přístup pouze metodik prevence. Schránku mohou využít i rodiče.

Jako metodik prevence se podílím na řešení problémů třídních kolektivů a jednotlivců především v oblasti nežádoucího chování. Spolupracuji s výchovnou poradkyní a vedením školy. Konkrétní případy řeším s třídními učiteli a samotnými žáky.
Těším se na případnou spolupráci.
Mgr. Jana Svobodová

Vážení rodiče,

zde zasílám odkaz na aplikaci FamilyLink. Stažením této aplikace do svého mobilního telefonu můžete zabránit svému dítěti v návštěvách nevhodných stránek a předejít tak nežádoucímu patologickému chování. Díky této aplikaci budete mít přehled o tom, jak se vaše dítě pohybuje na internetu. Můžete sledovat jejich aktivitu a korigovat čas, který vaše dítě tráví na internetu nebo sociálních sítích. Jako správce aplikace rozhodujete, které aplikace schválíte nebo blokujete, určité aplikace můžete v telefonu i skrýt. Když dítě není ve vaší blízkosti, můžete zjistit jeho polohu (za předpokladu, že má mobil u sebe).

Společnost Avast vytvořila v návaznosti na současnou situaci velmi přehledného a zajímavého průvodce bezpečným online světem. Interaktivní příspěvky jsou určeny pro rodiče, učitele i žáky, kterým není lhostejný bezpečný pohyb v online světě.

Dále přikládám průvodce Tik Tok, což je aplikace a sociální síť umožňující vytvářet a sdílet krátká videa. Hlavní uživatelskou skupinou jsou dospívající a mladí lidé. Tik Tok umožňuje uživatelům, rodičům odfiltrovat veškerý nevhodný obsah tzv. Omezený přístup. Tik Tok má 10 nejlepších rad pro rodiče, které obsahují nástroje, jak bezpečně připojit k aplikaci Tik Tok.

Jana Svobodová
jana.svobodova@zskyjov.cz