Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 se naše škola opět zaplnila tóny vánočních melodií, vůní cukroví, teplého punče a dekoracemi, které vyrobili  žáci se svými vyučujícími.

Program zahájily děti z kroužku Malých zpěváčků zpěvem vánočních písní a koled pod vedením Mgr. Ivany Kopřivové a Nikoly Šalšové. Poté se ujali slova muzikanti a zpěváci z řad učitelů a zaměstnanců školy, k jejichž zpěvu se přidala také většina malých i velkých návštěvníků.

Kromě třeťáků, čtvrťáků a páťáků nabídli své výtvory také žáci ze školní družiny a kroužku keramiky. K dětem z 1. stupně se připojili i starší žáci a ukázali, co dovedou vytvořit na 3D tiskárně. I tyto výrobky si mohli návštěvníci zakoupit.

Prodejem dekorací bylo vybráno celkem rekordních 17 490 Kč. Celá částka byla zatím vložena na účet SRPŠ naší školy.

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a strávit s námi příjemné odpoledne.

Přejeme všem krásný zbytek adventu i pohodové prožití vánočních svátků.

 

Mgr. et Mgr. Nikol Antošová Nedvědická