Běh s trikolorou 2023

Běh s trikolorou je naše tradiční akce. Jedná se o štafetový závod pořádaný u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa. Tentokrát se konal už popatnácté.

Zapojili se nejen kluci a holky kyjovských základních škol, ale také přespolní.

O to, kdo je nejrychlejší, mezi sebou zápolili žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd. Ostatní spolužáci je řádně podporovali.