Dějepisný komiks

I během distanční výuky jsme v dějepise nezaháleli. Udělali jsme si malý projekt, při kterém jsme vytvářeli komiks. Žáci měli za úkol ztvárnit dějiny Evropy a světa v letech 1918 – 1938 formou komiksu. Každý pojal svou práci trochu jinak a témata byla také pestrá. Můžete se o tom přesvědčit na přiložených obrázcích. Jedná se o práce žáků 9. A třídy.

Zuzana Šimečková