Úvod / Ze života školy / EXKURZE V MODRÉ A NA VELEHRADĚ

EXKURZE V MODRÉ A NA VELEHRADĚ

V pátek 24. září 2021 se zúčastnili žáci 7. tříd dějepisné a přírodopisné exkurze v Modré a na Velehradě. Exkurze doplňuje učivo dějepisu o Slovanech a Velké Moravě a učivo přírodopisu o rybách. Nejdříve jsme navštívili zdejší archeologický skanzen, který představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště - hradiska s funkcí mocenského centra z doby Velké Moravy. Poté jsme se přesunuli do expozice Živá voda, kde jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy a rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků a tůní. Nakonec jsme navštívili areál velehradského kláštera, který je vůbec prvním cisterciáckým klášterem založeným na Moravě. Jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, kterou jsme si společně prohlédli.

Žáci nebyli při exkurzi jen pasivními pozorovateli, ale plnili řadu úkolů, ochutnali placky upečené přímo ve zdejší peci nebo si zastříleli z luku.

Zuzana Šimečková