Úvod / Ze života školy / Tablety ve výuce

Tablety ve výuce

Dne 14. 11. se ve třídě 5. C uskutečnil projektový den zaměřený na využití tabletů ve výuce. Žáci měli příležitost pod vedením Bc. Radima Pokorného rozvíjet své digitální kompetence zejména díky rozmanitým interaktivním cvičením, k jejichž realizaci posloužily online nástroje jako Quizizz, LearningApps či Mentimeter. Vyzkoušet si tak mohli různé kvízy, rozřazování pojmů do skupin, hledání párů, pexeso a spoustu dalších. Žáci si samozřejmě osvojili i základní manipulaci s tabletem, seznámili se se specifiky daného operačního systému a jeho ovládáním pomocí různých gest. V neposlední řadě se naučili intuitivně využívat dotykovou klávesnici včetně zahrnutí diakritiky a různých speciálních znaků. Chlapci a děvčata si samostatně zapisovali diktovaná slova, věty i příklady a v rámci skupinové práce s tematikou Národního divadla také vyhledávali informace pomocí internetu. Následně si dělali na tabletu poznámky, aby zvládli vyluštit závěrečnou tajenku a odeslat zprávu přes Bakaláře. Zajímavé úkoly s využitím online nástrojů podporujících vizuální komunikaci děti velmi bavily, a tak si projektový den nejen užily, ale i mnohému se díky nim naučily.

 Tř. uč. Mgr. Eva Pokorná

Fotogalerie