Úvod / Ze života školy / Graffiti aneb hrajeme si s písmeny

Graffiti aneb hrajeme si s písmeny

Dne 23. 10. proběhla v tělocvičně základní školy Seifertova akce s názvem „Graffiti aneb hrajeme si s písmeny“, které se účastnili žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd. Jednalo se ve skutečnosti o setkání žáků, kteří v minulosti navštěvovali naši družinu a společně tvořili a kreslili graffiti. Zpočátku jsme si společně sedli do kruhu a povídali jsme si s dětmi o zrodu těchto činností v naší družině, poté jsme se společně vrhli ke stolům, popadli pastelky, fixy, tužky a začali společně tvořit. Poté už byl úkol jednoduchý, jelikož rozkaz zněl jasně: „NAKRESLI SVŮJ NEJLEPŠÍ GRAFFIT PODZIMNÍMI BARVIČKAMI", protože se jednalo o tvoření v barevném podzimním hávu. Děti byly po celou dobu akce velmi pečlivé a kresbu si s chutí užívaly. Po skončení tvorby si každé dítě svůj výtvor vystřihlo a nalepilo na velké papírové plátno, které bude sloužit jako „výstavka malých graffiťáků“, a bude vystaveno buď v prostorách naší školy, nebo v městské galerii.

Nezapomeň, není vyloučeno, že se podobná akce neuskuteční i v jiném ročním období. Pokud bys měl zájem a chtěl by ses naučit kreslit graffiti, navštiv ve svém volném čase naši družinu a vše ti velmi rádi ukážeme. Už se všichni těšíme na další setkání!

 Tomáš Mikulec