Úvod / Ze života školy / Zábavné Halloweenské odpoledne

Zábavné Halloweenské odpoledne

Dne 24. a 25. 10. se v naší družině konalo „Halloweenské odpoledne“, které bylo rozděleno na dvě části. Jednalo se o vzájemné propojení výtvarných, poznávacích, sportovních a komunikačních činností spojených s tematikou svátku Halloween.

První část odpoledne se týkala pouze sportovních aktivit v podobě opičí dráhy a střelby na basketbalový koš. Děti soutěžily v šikovnosti a pohybových dovednostech při zdolávání opičí dráhy. Na závěr odpoledne byly všechny děti odměněny dýňovými diplomy za účast a hlavně za snahu a skvělé sportovní výkony. 

Druhá část Halloweenského programu probíhala ve strašidelných kostýmech a zahrnovala nejprve výrobu papírových dýní dle vlastního vkusu, a krátký úvod k oslavě a původu svátku Halloween. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme si každou masku a kostým představili, a následovala dovednostní hra, ve které děti měli za úkol držet rovnováhu s kuželem na hlavě a dotknout se velké vyřezávané dýně. Na závěr celého programu jsme si společně s dětmi sedli do kruhu a bavili se o jejich vyrobených dýních, které jsme si vystavili v naší družině nebo vzali domů.

Děti byly velmi pochváleny za skvělou aktivitu a nadšení ze všech činností.

Tomáš Mikulec                                                                                                                     

Fotogalerie