Úvod / Ze života školy / Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark

Změna je život, a tak jsme se rozhodli v tomto školním roce namísto tradičního vánočního jarmarku uspořádat jarní, v duchu Velikonoc. Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků, děti ze školní družiny i z kroužku keramiky vytvořily spolu se svými pedagogy spoustu krásných výrobků symbolizujících jaro a velikonoční období. V úterý 28. března je pak v prostorách školy na Újezdu samy děti prodávaly všem, kteří se přišli na výsledky jejich snažení podívat. A zájemců bylo opravdu hodně.

Po slavnostním zahájení jarmarku vedením školy zazpívali všem přítomným Malí zpěváčci. Následovalo pěvecké a taneční vystoupení, které se svými žáky ze 3.D nacvičila paní učitelka Vaníčková. Jejich vystoupení doprovázela cimbálová muzika ZUŠ Kyjov pod vedením pana ředitele Petrů, která pak zahrála i celou řadu dalších písní ze svého repertoáru. Všichni návštěvníci si mohli při poslechu lidových písní prohlédnout a případně zakoupit velikonoční dekorace a zároveň se také občerstvit u bohatě prostřených stolů. Věříme, že se toto úterní odpoledne rodičům i dalším příznivcům školy líbilo. Děti měly radost, že se jejich výrobky líbily, prodalo se téměř všechno a vybralo se 16 203 Kč.  Část výtěžku z prodeje bude věnována na charitativní sbírku Pomozte dětem, a to částkou 5000 Kč. Zbývající část peněz se vloží do fondu SRPŠ.

Velké poděkování patří všem, kteří nám pomohli vybrat tak krásnou částku.

Mgr. Stanislava Julínková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň