Úvod / Ze života školy / Adventní čas na Seifertově náměstí

Adventní čas na Seifertově náměstí

Už několik týdnů před vánočními svátky se děti těší nejen na prázdniny a nadílku, ale také si užívaly vánoční výzdoby na chodbách i ve třídách, tvoření drobných dárků, dekorací a přáníček i předvánočních akcí.

Již tradičně zavítal do všech tříd Mikuláš se svými pomocníky, od kterých všichni žáčci obdrželi nadílku podle zásluhy. Kromě sladkostí se rozdávaly i brambory a uhlí.

V následujících týdnech některé třídy navštívily tradiční předvánoční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Kyjov, jiní zase vánoční výstavu v místním Vlastivědném muzeu, kde si mohl každý vyzkoušet výrobu dřevěné hračky či ozdoby, ozdobit perníčky nebo vyrobit dárek z korálků a svíčku. Vánoční dílničky se konaly také v rámci vyučování přímo ve škole a jejich výsledek mohli rodiče i ostatní návštěvníci obdivovat v přízemí školy. Také ostatní chodby jsou krásně vyzdobeny obrázky se zimní tematikou.

Poslední týden před Vánocemi zahájili svým vystoupením Malí zpěváčci pod vedením paní učitelky Kopřivové a děti z nultého ročníku a prvních tříd s koledou, kterou si společně nacvičily a naučily ji své spolužáky z vyšších ročníků. I v úterý a ve středu se u betléma před sborovnou sešli všichni žáci, aby ostatním zazpívali a naučili je některou ze známých koled.

Společně jsme se tak naladili na nejkrásnější svátky v roce a popřáli si, aby se nám všem vydařily. A totéž přejeme i vám ostatním.