Úvod / Ze života školy / Exkurze v Modré a na Velehradě

Exkurze v Modré a na Velehradě

V úterý 27. září 2022 se zúčastnili žáci 7. ročníků dějepisné a přírodopisné exkurze v Archeoskanzenu v Modré, v expozici Živá voda a v katedrále na Velehradě. Tato akce proběhla v rámci projektu Šablony III, Projektový den mimo školu.

Nejdříve jsme navštívili zdejší archeologický skanzen, který představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy. Vznikl na podkladě skutečných archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z místa, kde se skanzen nachází. Nahlédli jsme zblízka za hradby opevnění, vstoupili jsme do obydlí, dílen a hospodářských i církevních staveb včetně paláce biskupů a kostelíka svatého Jana.

Žáci nebyli při exkurzi jen pasivními pozorovateli, ale plnili řadu úkolů, ochutnali placky upečené přímo ve zdejší peci nebo se podívali panu průvodci pod ruku, když razil uherské denáry. Někteří z nich si ražbu i sami vyzkoušeli.

 Poté jsme se přesunuli do expozice Živá voda, kde jsme se seznámili s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy a rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků a tůní. V hlavní hale nás upoutala pětimetrová maketa vyzy velké. Žáci si mohli vyzkoušet různé kvízy či aktivity tematicky směřované k obměnám přírody kolem vody v průběhu celého roku. Ve dvou podzemních patrech jsme nahlédli do světa pod vodní hladinou. Velmi zajímavý byl podvodní tunel, který se nachází v hloubce 3,5 metrů pod vodní hladinou. Nejvíce nás v něm upoutali jeseteři a kapři, kteří vážili 25 kilogramů.

Po prohlídce Živé vody jsme zamířili na pratuří stezku. Jedná se o dřevěnou lávku, která vede kolem výběhu  praturů. Tato zvířata se už od pravěku vyskytovala na většině území Evropy.

Nakonec jsme se autobusem přesunuli do areálu velehradského kláštera, který byl vůbec prvním cisterciáckým klášterem založeným na Moravě. Jeho součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, kterou jsme si společně prohlédli s krátkým výkladem paní učitelky Lukáčové.

I přes nepřízeň počasí, která nás bohužel provázela celým dnem, jsme si odvezli spoustu nových informací a zážitků.

 Kamila Kostihová a Zuzana Šimečková