Úvod / Ze života školy / Jižní Morava čte – ve školní družině

Jižní Morava čte – ve školní družině

Dne 26. září navštívily děti 1. a 2. oddělení ŠD Újezd besedu s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou, autorkou mnoha dětských knih. Beseda se konala v rámci akce JIŽNÍ MORAVA ČTE v prostorách místní knihovny.
Paní spisovatelka představila dětem svou tvorbu, diskutovala s dětmi o tom, jak knihy vznikají od samého počátku – přes nápad na námět, opravy a úpravy textu, výběr ilustrátora až po tisk v tiskárně. Poutavé bylo vyprávění k tématu: “To si piš”. Děti vyslechly podněty a rady autorky, jak si hrát na spisovatele, včetně autorského čtení úryvků jejích knih, včetně představení novinek.
Mohly si nechat podepsat vlastní knihy a v případě zájmu také objednat.
Celá akce byla připravena ve spolupráci s městskou knihovnou velmi poutavou formou s možností bohaté diskuse, což děti ocenily.

Romana Marková, vychovatelka ŠD