Úvod / Ze života školy / Ohlédnutí za našimi ekologickými aktivitami během distanční výuky

Ohlédnutí za našimi ekologickými aktivitami během distanční výuky

Naši žáci nezapomněli na životní prostředí ani během distanční výuky.

V říjnu jsme se od 12. do 18. 10. podruhé zúčastnili KAMPANĚ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ, v rámci které jsme plnili výzvy:

  1. Šetři vodou při čištění zubů!
  2. Zasaď rostlinu!
  3. Buď venku!
  4. Staň se šetrným spotřebitelem!
  5. Minimalizuj odpad!
  6. Využívej ekodopravu!
  7. Jez zdravě a ekologicky!

Každý si mohl vybrat výzvu, která mu byla nejbližší, někteří jich plnili hned několik najednou.

V tomtéž týdnu jsme už devátým rokem pracovali v projektu 72 hodin. Předešlé roky jsme uklízeli kolem školy. Tentokrát jsme se od 15. do 17. 10. ve svých domovech zaměřili na Třídění odpadů.

Přestože jsme v třídění odpadů ve škole opravdu dobří, chtěli jsme ho zlepšit a upevnit i v těch několika málo rodinách, ve kterých se zatím netřídilo skoro nic.

Děti buď věděly nebo zjistily, kde se nacházejí nejblíže kontejnery na tříděný odpad. Připravily pytle a nádoby na třídění, pak inspirovaly celou rodinu a seznámily ji s tím, jak správně třídit. Ti šikovnější přidali i recyklaci přepálených olejů, použitého textilu či kovů.

Děti se do toho „obuly“ a hlásily úspěchy.

V hodinách pracovních činností žáci dostali úkol: Při procházce venku sbírej odpadky a pošli fotku.

Jako všechno i tento úkol pojali žáci různě, ale většinou jsem se setkala s kladnou odezvou.

Děkuji všem, kteří se s dětmi zúčastnili některé aktivity a podporují je!
Mgr. Jitka Režňáková, koordinátorka projektu EKOŠKOLA

Fotogalerie