Úvod / Žáci / Žákovský parlament

Žákovský parlament

 • Žákovský parlament je tu pro všechny žáky naší školy
 • Každá třída má v parlamentu zvoleného svého zástupce
 • Členové parlamentu mají svá práva a povinnosti
 • Členové parlamentu si zvolí svého předsedu, popř. místopředsedu či jiné funkce

Práva a povinnost členů parlamentu

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 • Žáci se schází na pravidelných schůzkách, kde projednávají společné problémy či návrhy svých tříd
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí (pomoc při organizaci, příprava vlastního programu atd.)
 • Žáci mohou přijít s vlastními návrhy na konání nějaké školní akce (její konání musí však být      pedagogicky zajištěno)
 • Žáci předkládají vyučujícím své připomínky k výuce a průběhu vzdělávání (pozitivní i negativní)
 • Žáci spolupracují s panem ředitelem, předkládají mu své návrhy a připomínky
 • Žáci mohou navrhnout řešení některých problémů
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit různé věkové skupiny


ČLENOVÉ PARLAMENTU pro školní rok 2021/2022

 • 6. A Vojtěch Bůžek, Ema Zubalíková
 • 6. B Lukáš Turek, Viktor Horák
 • 6. C Daniel Šváb, David Príbiš
 • 6. D Antonín Bochýnek, Tereza Sedláčková
 • 6. E Vanesa Mikušová, Martin Lunda
 • 7. A David Kotásek, Filip Havlík
 • 7. B Veronika Dostálová, Daniela Peterková
 • 7. C Filip Hradil, Johana Menšíková
 • 7. D Barbora Vodáková, Julie Navrátilová
 • 8. A Edebe Basheer, Tereza Horáčková
 • 8. B Julie Voráčová, František Pekárek
 • 8. C Vojtěch Hromada, Karolína Mišurcová
 • 8. D Natálie Hanzalová, Vanessa Zelinková
 • 8. E David Lunga, Václav Nenička
 • 9. A Denisa Hradilová, Eliška Lejsková
 • 9. B Adam Tyl, Adam Berka
 • 9. C Kateřina Bůžková, Anna Ingrová
 • 9. D Johana Horáčková, Aleš Ježek