Úvod / Škola / Zaměstnanci školy / Vedení školy

Vedení školy

Ředitel školy:

 Mgr. Radek Klech, 
tel. +420 518 306 565
radek.klech@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele (statutární zástupce): 

Mgr. Marie Žáková, 
tel. +420 518 306 567
marie.zakova@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele pro 2. stupeň: 

Mgr. Hana Juříková, 
tel. +420 518 306 501
hana.jurikova@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: 

Mgr. Stanislava Julínková, 
tel. +420 518 612 203, +420 518 306 529,
stanislava.julinkova@zskyjov.cz

Vedoucí ŠPP (výchovný poradce): 

Mgr. Hana Šprtová, 
tel. +420 518 306 521
hana.sprtova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro I. st.: 

Mgr. Jana Svobodová, 
tel. +420 518 612 203
jana.svobodova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro II. st.: 

Mgr. Pavlína Navrátilová, 
tel. +420 518 612 571
pavlina.navratilova@zskyjov.cz