Úvod / Škola / Součásti školy / Školní poradenské pracoviště / Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa

Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

 1. Koordinuje:
  • psychologické poradenství ve škole pro žáky, učitele a jejich zákonné zástupce.
 2. Samostatně zajišťuje:
  • diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků,
  • konzultace pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků,
  • aktivity pro vytváření pozitivního klimatu tříd na 1. a 2. stupni ZŠ ve spolupráci s třídními učiteli a metodikem prevence,
  • na zakázku učitelů či ostatních pracovníků školního poradenského pracoviště pracuje se třídními kolektivy,
  • pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi pedagogickými pracovníky školy,
  • pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem,
  • spolupracuje s výchovným poradcem v oblasti kariérního poradenství,
  • nabízí a realizuje testy profesní orientace,
  • vede administrativu své činnosti – evidence aktivit, konzultací se žáky a s jejich zákonnými zástupci.
 3. Předkládá řediteli školy a vedoucímu školního poradenského pracoviště:
  • návrhy organizačních opatření pro zkvalitnění celkového klimatu školy v oblasti výchovy a vzdělávání ve škole.