Kontakty

Vedoucí ŠPP a výchovný poradce: Mgr. Hana Šprtová
Telefon: 518 306 521, e-mail: hana.sprtova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Jana Svobodová
Telefon: 518 306 519, e-mail: jana.svobodova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Pavlína Navrátilová
Telefon: 518 306 571, e-mail: pavlina.navratilova@zskyjov.cz

Speciální pedagog: Mgr. Monika Hanáková
Telefon: 518 306 534, e-mail: monika.hanakova@zskyjov.cz

Školní psycholog: Bc. Jan Franc, Dis.
Telefon: 518 306 534, e-mail: jan.franc@zskyjov.cz

Školní asistent: Bc. Kristýna Krupanská
Telefon: 518 306 574, e-mail: kristyna.krupanska@zskyjov.cz