Kontakty

Vedoucí ŠPP a výchovný poradce: Mgr. Hana Šprtová
Telefon: 518 306 521, e-mail: hana.sprtova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro 1. stupeň: Bc. Jiřina Bábíčková
Telefon: 518 614 413, e-mail: jirina.babickova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Pavlína Navrátilová
Telefon: 518 306 571, e-mail: pavlina.navratilova@zskyjov.cz

Speciální pedagog: Mgr. Monika Hanáková
Telefon: 518 306 534, e-mail: monika.hanakova@zskyjov.cz

Školní psycholog: Bc. Jan Franc, Dis.
Telefon: 608 885 353, e-mail: jan.franc@zskyjov.cz

Sociální pedagog: Mgr. Lucie Večeřová
Telefon: 518 306 509, e-mail: lucie.vecerova@zskyjov.cz

Školní asistent: Pavlína Malušková
Telefon: 518 306 512, e-mail: pavlina.maluskova@zskyjov.cz