Úvod / Žáci / Školní kroužky

Školní kroužky

Informace o kroužcích na l. stupni


Kroužky zřízené na 1. stupni ZŠ J. A. Komenského v Kyjově jsou nadstandardní aktivitou, nejsou součástí vzdělávání a jsou poskytovány za úplatu. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku.

  1. Minimální počet zájemců k otevření kroužku je 10.
  2. Žák je do kroužku přijat na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Přihláška je odevzdána vedoucímu kroužku do konce měsíce září.
  3. Vedoucí kroužku vede evidenci docházky žáků. Žáci jsou povinni svou absenci omluvit.
  4. Člen kroužku může během školního roku svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na vrácení poplatku za kroužek. Zaplacenou částku (poměrnou část) je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, odstěhování žáka, při nařízeném uzavření školy).
  5. Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2021/2022 bude probíhat od 1. 10. 2021 do 31. 5. 2022.
NÁZEV KROUŽKUVEDOUCÍ KROUŽKUMÍSTO KONÁNÍČAS KONÁNÍMĚSÍČNÍ POPLATEK
VybíjenáVaníčková JanaTělocvična Seifert. nám.Út 11:45–12:3045,- Kč
Malí debrujářiPavlasová EvaKuchyňka Seifert. nám.St 13:30–14:1565,- Kč
Malí debrujářiPavlasová EvaKuchyňka Seifert. nám.St 14:15–15:0065,- Kč
Malí debrujářiKůřilová MartinaUčebna Fyziky1Po 13:00–13:4575,- Kč
Malí zpěváčciKopřivová IvanaUčebna Hv Seifert. nám.Po 14:00–14:4540,- Kč
KeramikaDaňhelová SvětlanaKeramická dílna
Seifert. nám.
St 14:30–16:00220,- Kč
  1. Poplatek za kroužek je stanoven podle naplněnosti kroužku a podle souvisejících nákladů.
  2. Poplatek za kroužek bude uhrazen v hotovosti vedoucímu kroužku v těchto termínech: do 20. 10. (za období říjen – prosinec), do 20. 1. (za období leden – květen)