Úvod / Škola / Projekty / Interreg

Interreg

Název projektu: Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele
Zkratka projektu: DigiMe
Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika
Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení
Registrační číslo projektu: ATCZ216
Celková dotace: 306.611,40 EUR
Lead Partner/ Vedoucí partner:
Bildungsdirection für Wien  / Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář

Další partneři projektu:

  • Vysočina Education
  • Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
  • Wirtschaftsagentur Wien / Hospodářská agentura Vídeň


Termín podání projektové žádosti: 15. květen 2019
Termín schválení Monitorovacím výborem: Říjen 2019
Délka trvání: 36 měsíců (X/2019 – IX/2022)

Hlavní cíl: 
Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek

Specifické cíle:

  1. Posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů ZŠ
  2. Zatraktivnit IT a technické obory také pro děvčata
  3. Podporovat inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi žáky

https://www.luzanky.cz/Projekty-EU/digi-me