10 let spolu

Je to již 10 let, co se k 1. 1. 2013 sloučily dvě velké kyjovské školy – ZŠ Újezd a ZŠ J. A. Komenského. Společně jsme si toto výročí připomněli Dnem otevřených dveří, který proběhl na naší škole 4. května. Pro všechny návštěvníky jsme si připravili dvacet stanovišť s dílničkami pro děti a ukázkami výukových metod pro všechny návštěvníky.

Děti tak mohly vyzkoušet programovat ve Scratchi, naprogramovat si roboty, podívaly se na 3D tisk. V nové učebně chemie si paní učitelka připravila barevné pokusy i s tím, že si děti namíchaly svůj nápoj. Další pokusy si děti mohly vyzkoušet v nových učebnách přírodopisu a fyziky, kde okusily také práci s rozšířenou realitou. Své výtvarné nadání zužitkovaly při tvorbě obrázků formou enkaustiky či výrobou drobné ozdoby. V knihovně pak pro děti měly paní učitelky připravený kvíz a v dílnách se předvedli naši Malí debrujáři se svými pokusy. Na závěr si menší návštěvníci protáhli tělo při míčových hrách v tělocvičně. Kdo zvládl alespoň pět dílniček, odnesl si s sebou drobnou odměnu.

Všichni hosté pak měli možnost shlédnout, jaké nové metody a formy práce na naší škole učitelé používají. Byly to ukázky pilotního projektu Dějepis+, výuky finanční gramotnosti, Hejného matematiky, metody čtení Sfumato a genetické metody. Že moderní techniku je možné použít i při výuce hravou formou, předvedly paní učitelky na různých kvízech a hrách v angličtině či němčině. Prezentovalo se i naše školní poradenské pracoviště s ukázkami osvětových programů pro děti a dalšími svými činnostmi.

Kulturní program, který si připravili naši žáci v hudebním sále, pak byl už opravdovou “třešinkou na dortu”. Kromě našeho skvělého sboru se předvedlo také několik mistrů světa, například v karate, nebo v mažoretkách. Program doplnili vítězové recitační soutěže, reprezentantka v gymnastice, vítězky pěvecké soutěže a žáci devátých ročníků s tanečním vystoupením původně secvičeným na ples školy.

Unavení návštěvníci, který bylo více než dvě stě, si pak odpočinuli u kávy a drobného občerstvení. Do akce se zapojili všichni pedagogové a také skoro 160 nadšených dětí z naší školy.

Hana Juříková, zástupkyně ředitele