Pohádková knihovna

Adéla Růžičková, 9. A

Knihovna, řeknete si, takové tiché místo, ale to nikdo netuší, co se v knihovně děje, když už je zavřená a prázdná.

Ze všech knih se začnou valit davy lidí, princezen, princů a králů, aby mohly navštívit své kamarády z jiných knížek, zajít na královský bál, anebo se třeba jen podívat do jiného prostředí.

Divíte se, že tu jsou samé hodné postavy? Kam zmizel trojhlavý drak, zlá ježibaba nebo síru plivající čert? Tak ty tu po zavírací době nenajdete. Vrchní rada všech králů z pohádek se již před dlouhou dobou shodla na tom, že záporné postavy by mohly ubližovat ostatním, rozpoutat válku dobrých proti zlým, anebo nejhůř, zničit všechny knížky, a to by znamenalo, že by život v nich přestal existovat. Tak požádali kouzelnou vílu, aby je kouzlem uzavřela v knihách a nemohly se tak dostat ven. Jak plynul čas, nikoho by ani nenapadlo, že by se padouchové dostali na svobodu.

Jednoho dne za radou králů přiběhla Červená karkulka celá vyděšená, že jim někdo vytrhal celou první kapitolku. Když přišli k regálu s knížkou O Červené karkulce, byla už obklopená zvědavými lidmi i s plačící babičkou a maminkou. „Kdo mohl něco takového udělat?“ zeptal se pan král z pohádky O Šípkové Růžence, když vtom se přiřítila Mařenka s Jeníčkem. „Jsou tady, celá armáda,“ vyhrkli. „Ale kdo?“ otázal se pan král. „Čerti, ježibaby, draci, všichni v čele s kouzelnou vílou,“ dodali.

Jakmile došli, kouzelná víla řekla: „Prohloupil jste, pane králi, když jste mě nechal začarovat všechny knížky. Roky jsem shromažďovala armádu, abych se vám konečně mohla postavit, protože zlo vždy vítězí nad dobrem.“ Princové vytasili své meče, kouzelnice vytáhly kouzelné hůlky a obě strany se proti sobě rozběhly připravené k boji.

Vtom se otevřela knížka a z ní vylezl hloupý Honza a ten povídá panu králi: „Otevřete knížku Hrnečku vař, a až se z ní vyvalí kaše, zaplaví všechny zloduchy.“ Tak král otevřel knížku, začala se valit kaše a všichni zlí popadali jako hrušky. Pak už jen stačilo královo vojsko, které je zahnalo zpátky do svých knih.

Uklidili kaši, našli chybějící kapitolu O Červené karkulce a povolali důvěryhodné kouzelnice, aby zopakovaly kouzlo, které uvěznilo záporné postavy.

A tak Honza zachránil pohádkový svět a dokázal, že dobro vítězí nad zlem.