Úvod / Ekoškola / Ekokodex

Ekokodex

Ekokodex vyjadřuje hodnoty a pravidla, na kterých se shodla celá škola a které odráží činnost naší Ekoškoly.

1.  Třídíme odpad. Snažíme se odpad netvořit.

2.  Šetříme vodou, teplem a elektřinou.

3.  Vaříme a jíme beze zbytků.

4.  Udržujeme pořádek.

5.  Pečujeme o květiny ve škole.

6.  Omezujeme cesty autem.

7.  Chráníme přírodu.

8.  Chováme se k sobě ohleduplně.

Z návrhů žáků vybrali členové Ekoparlamentu na schůzce 18. 5. 2022.