Úvod / Aktuality / ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ INFORMUJE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ INFORMUJE

Je mně velkým potěšením Vám oznámit, že od 1. 9. 2021 se naše poradenské pracoviště rozrostlo v rámci projektu „Šablony III“ o pozici speciálního pedagoga a školního asistenta. A co noví členové týmu vlastně dělají?

Úkolem speciálního pedagoga je zajišťovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovat metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině, pomáhá při zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou nebo nabízí organizační podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více k náplni práce jednotlivých členů ŠPP najdete na webu školy v sekci Školní poradenské pracoviště.

Mgr. Hana Šprtová
Vedoucí ŠPP