Úvod / Aktuality / HODINY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

HODINY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

S radostí informujeme, že se nám podařila navázat spolupráce s jazykovým a vzdělávacím centrem Easyspeak, které nám bezplatně poskytne výuku anglického jazyka s rodilým mluvčím formou on-line lekcí. Pro tyto hodiny byla vybrána skupina 15 žáků z třídy s rozšířenou výukou jazyků. Ta se jednou měsíčně zúčastní různých komunikačních aktivit, her a procvičování angličtiny, čímž si bude moci ověřit a zdokonalit své jazykové dovednosti. Let’s speak English!