Úvod / Aktuality / PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 1. A 6. TŘÍD

PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 1. A 6. TŘÍD

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se bude konat během měsíce dubna. Datum zápisu bude uveden na stránkách školy během měsíce března. Abychom usnadnili vstup Vašich dětí do první třídy, máme pro Vás i Vaše děti připraveny tři společná odpoledne v naší škole. Pro děti výtvarné činnosti s pohádkou a pro rodiče informace nejenom k zápisu. Budou se konat v měsíci březnu – 7., 14. a 21. března. Vždy od 16:00 hod. v budově na Seifertově náměstí. Přihláška k zápisu bude spuštěna online během měsíce března.

Rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky, musí k žádosti doložit posouzení školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Mohou také zvážit zařazení dítěte do přípravné třídy.

Přípravná třída

Přípravná třída bude zřízena, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Zařazení dítěte do přípravné třídy musí být doporučeno pedagogicko-psychologickou poradnou.

Třídy 6. ročníku

Do 6. tříd přijímáme žáky ze všech škol.

Pokud k nám přichází žák z jiné školy, vyplní rodiče Žádost o přestup žáka základní školy a doručí ji do 31. 5. 2024 osobně nebo emailem na hana.jurikova@zskyjov.cz.

Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků nebo matematiky (od 6. třídy)

Budoucím žákům šestých ročníků nabízíme možnost zařazení do tříd s rozšířenou výukou matematiky (RVM), nebo s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ). Informace o kritériích pro přijetí a obsahu přijímacích zkoušek, dále o termínech konání přijímacích zkoušek budou na stránkách školy vyvěšeny v průběhu měsíce dubna. Přihlásit své děti do těchto tříd můžete podáním přihlášky k přijímacím zkouškám do tříd RVJ a RVM. Děti, které navštěvují pátý ročník v naší škole, odevzdávají přihlášku svým třídním učitelům. Termín podání přihlášek je do 28. 4. 2024. Žáci mohou konat zkoušku do obou tříd. Pokud jsou úspěšní v obou zkouškách, jsou zařazeni dle své preference.

V případě, že nemáte zájem o žádnou třídu s rozšířenou výukou nebo se žák do těchto tříd nedostane, je zařazen automaticky do běžné třídy.