Úvod / Aktuality / VYHODNOCENÍ SBĚRU KAŠTANŮ

VYHODNOCENÍ SBĚRU KAŠTANŮ

Vážení rodiče, milí žáci,

s radostí bych chtěla vyjádřit poděkování všem, kteří se zapojili do letošního sběru kaštanů s takovým nadšením a energií. Sesbíralo se neuvěřitelných 6,5 tuny! Sběr kaštanů je jedním ze způsobů, jak můžeme pomoci lesníkům. Kaštany poskytují důležitou potravu pro zvěř, která musí přečkat dlouhé a studené zimní měsíce. Potrava pro lesní zvířata pomáhá udržet rovnováhu v lesním ekosystému.

Prvních deset vítězů město Kyjov odměnilo rodinnou vstupenkou do Aqua v parku Kyjov. Výsledky sběru přikládám do přílohy.

Kamila Kostihová, koordinátor EVVO