Úvod / Aktuality / OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

Fofo - obhajoba

V dubnu nás čekalo vyvrcholení naší dlouhodobé práce a příprav směřujících k obhajobě titulu Ekoškola.  V tomto programu jsme zapojeni už od roku 2007 a titul jsme obhajovali již popáté. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí. Je založen na aktivní spolupráci žáků, učitelů a provozních zaměstnanců školy, přičemž velká část zodpovědnosti je přenesena na žáky. Národním koordinátorem programu Ekoškola je sdružení Tereza. Organizuje pro nás vzdělávací programy včetně pracovních listů, které nám pomáhají naplňovat naše stanovené cíle. 

Podmínkou pro zisk či obhájení titulu Ekoškola je zvládnutí metodiky „7 kroků“. Prvním krokem je sestavení Ekotýmu, následuje Analýza, Plán činnosti, Monitorování a vyhodnocování, Environmentální výchova ve výuce, Informování a spolupráce. Vyvrcholením práce je tvorba Ekokodexu, což je soubor pravidel, která chceme všichni dodržovat. V Analýze jsme pracovali s tématy Voda, Odpady, Energie a Prostředí školy. Výsledkem Analýzy byl přehled našich silných a slabých stránek, abychom si uvědomili, v čem jsme dobří a naopak co bychom měli ve škole změnit a zlepšit. Na Analýzu navázal Plán činností, ve kterém jsme si stanovili úkoly a cíle. V Monitorování a vyhodnocování jsme pracovali s tím, jak se nám daří či nedaří splnit stanovené úkoly a co je případně potřeba udělat k jejich naplnění. Auditorka také sledovala, jak se práce Ekotýmu a environmentální výchova promítá do výuky jednotlivých předmětů, kroužků a činnosti školní družiny.

Ekotým organizuje spoustu úklidových akcí pro školu a také pro širokou veřejnost jako 72 hodin, Ukliďme Česko. V září pravidelně chodíme ve spolupráci s městem Kyjov uklízet listí do městského parku. Naši školáci se zapojují do Kampaně obyčejného hrdinství, která nám dává konkrétní a jednoduché návody, jak zmírňovat svůj osobní dopad na životní prostředí. Žáci sedmých ročníků navštěvují čističku odpadních vod, aby si uvědomili, kde končí voda z našich domácností a co do odpadu nepatří. Samozřejmostí ve škole je třídění odpadu a sběr hliníku, pomerančové kůry, vršků od PET lahví. V rámci Recyklohraní sbíráme baterie a elektrospotřebiče.

V naší práci nám velmi pomáhá pan ředitel. Zasadil se o nákup ekologických prostředků s vratnými obaly v provozu školy a používání potravin bez palmového oleje. Zorganizoval pro nás návštěvu bezobalového obchodu, abychom si uvědomili, jak se dá nakupovat bez produkce odpadu.

Jsme hrdí na to, že jsme titul Ekoškola obhájili, a to s nejvyšší možnou certifikací Zelená cesta. Uvědomujeme si, že je to týmová práce všech lidí ve škole – žáků, učitelů, paní uklízeček, školníků, kuchařek a ekonomek. Všem jim tímto děkujeme za podporu a spolupráci. Uděláme všechno pro to, aby se nám titul podařilo obhájit i za další tři roky.

Mgr. Kamila Kostihová, koordinátor EVVO