Úvod / Aktuality / TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ NEBO MATEMATIKY

TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ NEBO MATEMATIKY

Pro školní rok 2023/2024 nabízí naše škola budoucím šesťákům možnost zařazení do tříd s rozšířenou výukou matematiky (RVM), nebo s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ). V přiložených dokumentech naleznete Školní učební plán II. st. se zvýrazněnými zásadními rozdíly v hodinové dotaci tříd s rozšířenou výukou, kritéria pro přijetí, informace k obsahu přijímacích zkoušek (RVM, RVJ – poslech, požadavky, ukázka testu).

Přihlásit své děti do těchto tříd můžete do 7. května 2023 osobně nebo elektronicky podáním žádosti o přijetí, na kterou uvedete zkratku RVM či RVJ. Děti, které navštěvují pátý ročník v naší škole, se přihlašují formou návratky k přihlášce, kterou jim vydají třídní učitelé. Bližší pokyny k průběhu přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách 10. května 2023. Uchazeči pokyny obdrží e-mailem nebo zprávou v Bakalářích (žáci naší školy).

Přijímací zkoušky do třídy RVJ se konají 16. května 2023 v 14:45 hodin, do třídy RVM 17. května v 14:45 hodin. Žáci mohou konat zkoušky do obou tříd. Předem oznámí, kterou volbu upřednostňují (na žádosti o přijetí zvolíte preferenci zakroužkováním RVM nebo RVJ). Pokud jsou úspěšní v obou zkouškách, jsou zařazeni podle své preference. V případě dotazů prosím kontaktujte paní zástupkyni Hanu Juříkovou (hana.jurikova@zskyjov.cz, 518 306 501).