Úvod / Aktuality / PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÁČKŮ A ŠESŤÁKŮ

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVNÁČKŮ A ŠESŤÁKŮ

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se bude konat během měsíce dubna. Datum zápisu bude uveden na stránkách školy během měsíce března. Abychom usnadnili vstup Vašich dětí do první třídy, máme pro Vás i Vaše děti připraveny tři společná odpoledne v naší škole. Pro děti výtvarné činnosti s pohádkou a pro rodiče informace nejenom k zápisu. Budou se konat v měsíci březnu – 9., 23. a 30. března. Vždy od 16:00 hod. v budově na Seifertově náměstí. Přihláška k zápisu bude spuštěna online během měsíce března.

Rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky, musí k žádosti doložit posouzení školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Mohou také zvážit zařazení dítěte do přípravné třídy.

Přípravná třída

Přípravná třída bude zřízena, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Zařazení dítěte do přípravné třídy musí být doporučeno pedagogicko-psychologickou poradnou.

Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků nebo matematiky (od 6. třídy)

Budoucím žákům šestých ročníků nabízíme možnost zařazení do tříd s rozšířenou výukou matematiky (RVM), nebo s rozšířenou výukou cizích jazyků (RVJ).  Informace o kritériích pro přijetí a obsahu přijímacích zkoušek, dále o termínech konání přijímacích zkoušek a termínech podání přihlášek budou na stránkách školy vyvěšeny v dubnu tohoto roku. Přihlásit své děti do těchto tříd můžete podáním žádosti o přijetí, na kterou uvedete zkratku RVM, či RVJ. Děti, které navštěvují pátý ročník v naší škole, se přihlašují formou návratky k přihlášce, kterou jim vydají třídní učitelé. Žáci mohou konat zkoušku do obou tříd (na přihlášku uvedete RVJ i RVM. Předem oznámí (zakroužkováním preference na přihlášce), kterou volbu upřednostňují. Pokud jsou úspěšní v obou zkouškách, jsou zařazeni podle své preference.

V případě, že nemáte zájem o žádnou třídu s rozšířenou výukou nebo se žák do těchto tříd nedostane, je zařazen do běžné třídy. Pokud k nám přichází žák z jiné škole, vyplní rodiče Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na stránkách školy.