Úvod / Aktuality / ZA POKUSY V PŘÍMÉM PŘENOSU ROBOT

ZA POKUSY V PŘÍMÉM PŘENOSU ROBOT

foto kluci

Dne 8. 12. 2022 se žáci 7. C v přímém přenosu účastnili 1. debrujárské konference. Reprezentovali tak klub Malých debrujárů při ZŠ J. A. Komenského. Jejich úkolem bylo vybrat si libovolný pokus, ten v přímém celorepublikovém vysílání předvést bez pomoci učitele, zpracovat dokumentaci, nafotit postup a odevzdat. Marek Šikuta a Adam Slezák se úkolu zhostili na výbornou. Za podpory celé třídy si vybrali pokus – Octová sopka. Jejich snažení bylo odměněno získáním Clementoni stavebnice robota Galileo Evolution. Tento nový robot se stane vítaným zpestřením dalších schůzek našeho debrujárského klubu.

Mgr. Martina Kůřilová, vedoucí klubu