Úvod / Aktuality / SPOLUPRÁCE SE ZŠ HODONÍN, OČOVSKÁ 1

SPOLUPRÁCE SE ZŠ HODONÍN, OČOVSKÁ 1

V rámci projektu “Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - modernizace interiérových učeben” přijeli do naší školy členové Žákovského parlamentu ze ZŠ Očovská z Hodonína ve středu 15. 6.

Po přivítání vedením školy se sešly na společném setkání Žákovské parlamenty obou škol a předaly si své zkušenosti.

První ukázka modernizované učebny se konala v učebně chemie pod vedením paní učitelky M. Požgayové, následovala hodina jazyka v nové počítačové učebně s učitelkami angličtiny P. Poláčkovou a K. Červinkovou. Další aktivity proběhly v učebnách fyziky a přírodovědy, v nichž paní učitelky Hebnarová, Kůřilová a Režňáková motivovaly žáky ke vzdělávání v přírodovědných předmětech svými zajímavými pokusy a aktivitami.

Děkujeme všem, kteří se na tomto zdárném setkání jakkoli podíleli a věříme, že tímto počinem byla nastartována další vzájemná spolupráce obou škol.