Úvod / Aktuality / ŠKOLA KOMPOSTOVÁNÍ

ŠKOLA KOMPOSTOVÁNÍ

Jako škola pyšnící se titulem Ekoškola, který si pravidelně a úspěšně obhajujeme, se také dlouhodobě zapojujeme do dalších projektů, např. Recyklohraní. Pořádáme sběry papíru, baterií, mobilů, pomerančové kůry, hliníku i víček. To nám nestačí, a tak nás tento školní rok pan ředitel přihlásil i do projektu Kompostování do škol.

A začali jsme rovnou u těch nejmenších. Pan učitel Radim Mezihorák společně s panem školníkem Miroslavem Šofrem totiž vybudovali na školní zahradě na Seifertově náměstí kompostér z palet a do školy na chodby jsme pořídili speciální odvětrávané koše. Do těch se žáci učí separovat bioodpad a takto vytříděný organický materiál poté vynáší do paletových kompostérů.

Se žáky jsme si probrali, co do košů na bioodpad patří a kde je ve škole najdou. Vědí, kam se koše vynáší, co je to kompost a na co se využívá. Velkým přínosem je i to, že žáci mohou pozorovat přeměnu větví, trávy, listí a zbytků svačin v organickou hmotu. Uvidí na vlastní oči spoustu zajímavých živočichů, kteří se na procesu kompostování podílejí. Vzniklý kompost plánujeme v budoucnu využít do vyvýšených záhonů, se kterými se počítá v nové studii školní zahrady.

Mgr. Ivana Řezáčová

Fotogalerie