Úvod / Aktuality / MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ PISA 2022

MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ PISA 2022

V termínech 20. 4. a 21. 4. se naše škola zúčastní Mezinárodního šetření PISA (Programme for International Student Assessment). Šetření PISA je zaměřeno na zjišťování vzdělávacích výsledků patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zemí nacházejí na konci povinné školní docházky nebo se k němu blíží. Šetření je záměrně navrženo tak, aby poskytlo tvůrcům a správcům školské politiky v jednotlivých zemích nejen důležité informace o fungování jejich školských systémů a dlouhodobých vývojových trendech, ale také mezinárodně srovnatelná data.

PISA zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné funkční gramotnosti patnáctiletých žáků ve tříletých cyklech.

Tohoto šetření se zúčastní všichni žáci navštěvující naši školu, jejichž datum narození je od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 bez ohledu na ročník, který navštěvují.