Úvod / Aktuality / M-DÍLNY

M-DÍLNY

V rámci projektu Matematická gramotnost se učitelé matematiky 2. stupně naší školy zúčastnili  M-dílny spojené se setkáním předsedů předmětových komisí a učitelů matematiky okresu Hodonín, která se uskutečnila ve čtvrtek 31. 3. 2022 v naší nové učebně fyziky.
Náplní dílny byly tzv. Gradované úlohy. Co jsou gradované úlohy? Co jsou gradované testy? Dají se použít v běžných hodinách matematiky? Není pro žáka lepší splnit nižší náročnost úloh na výbornou, než se stresovat při řešení velmi náročných úloh a dostat nedostatečnou? Gradované testy dávají všem žákům možnost být v testu úspěšnými. Společně jsme se pobavili o přínosech gradovaných úloh a testů pro žáky i učitele. Děkujeme panu Mgr. Liboru Šnejdarovi za možnost setkání uskutečnit u nás ve škole.

Mgr. Martina Kůřilová – předseda předmětové komise matematiky