VEDENÍ ŠKOLY

Ředitel školy: Mgr. Radek Klech, tel. +420 518 306 565, radek.klech@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Marie Žáková, tel. +420 518 306 567, marie.zakova@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Juříková, tel. +420 518 306 501, hana.jurikova@zskyjov.cz

Zástupkyně ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Stanislava Julínková, tel. +420 518 612 203,
+420 518 306 529, stanislava.julinkova@zskyjov.cz

Výchovný poradce: Mgr. Hana Šprtová, tel. +420 518 306 521, hana.sprtova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro I. st.: Mgr. Jana Svobodová, tel. +420 518 612 203, jana.svobodova@zskyjov.cz

Školní metodik prevence pro II. st.: Mgr. Pavlína Navrátilová, tel. +420 518 612 571, pavlina.navratilova@zskyjov.cz