Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

DOMOVSKÁ STRÁNKA


Novinky

AUTORSKÁ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ: TEĎ TO VIDÍM JINAK

2. 12. 2021
Miniature

I v letošním školním roce pořádala Městská knihovna Kyjov literární soutěž Jižní Morava čte, a to na téma „Teď to vidím jinak.“ Cílem tématu byla reflexe současné situace, která nás přinutila vnímat věci a vztahy jinak. Letos své autorské příspěvky poslaly a naši školu reprezentovaly tři žákyně ze třídy 9.A, a to Markéta Dočekalová, Denisa Hradilová a Anna Chiara Mořická.

Za své zdařilé práce dostaly od knihovny knižní odměnu. Žákyním blahopřejeme a děkujeme. Jejich díla si můžete přečíst výše.

Vanda Bočková

 

PLAZI V ŠD

28. 11. 2021
Miniature

Do I. oddělení ŠD zavítala paní Bc. Šárka Krakovská ze ZOO Hodonín s besedou o plazech. V průběhu se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze života plazů, zahrály si želví závody a skládaly obrázky zvířat. Na závěr si děti prohlédly živého šneka - oblovku žravou, agamu vodní a svlečenou kůži hroznýše. Beseda se dětem líbila a těší se na setkání v ZOO Hodonín.

L. Krupičková, vychovatelka ŠD
Fotogalerie

 

ONLINE KONZULTACE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S UČITELI 2. 12. 2021

26. 11. 2021
Miniature

Více informací zde.

 

72 HODIN

19. 11. 2021
Miniature

Už podeváté se naše škola zúčastnila projektu 72 hodin. 14. a 15. října v hodinách pracovních činností jsme se žáky prošli ulice města a parčíky u obou budov školy. Posbírali jsme roušky a plno dalších odpadků, děti měly dobrý pocit z čistého parčíku nebo ulice. Více zde.

Fotogalerie

 

MLADÝ VĚDEC 2021

19. 11. 2021
Miniature

Více o celorepublikovém setkání talentovaných dětí a mládeže se dočtete zde.

Fotogalerie

 

SITUACE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

18. 11. 2021
Miniature

Informace zde.

 

EXKURZE DO ŠARDIC – DO LESA S LESNÍKEM

16. 11. 2021
Miniature

Dne 15. října se třídy 6. A a 6. C vydaly na exkurzi do Šardic se svými třídními učitelkami a paní učitelkou přírodopisu. Kromě nás zde byli také žáci ze základních škol Šardice a Hovorany. Hlavním posláním této akce bylo přiblížit myslivost a práci lesníků žákům ve škole. Exkurze probíhala v lese mezi obcemi Hovorany a Šardice. Akci organizoval pan Marada s odbornými pedagogy z Brna a konala se pod záštitou Nadace dřevo pro život ve spolupráci se spolkem Pro přírodu a myslivost, z. s. Akce byla zahájena tradičním troubením na lesní roh, který akci ve 12 hodin také slavnostně ukončil. Pan Marada nám vysvětlil rozdíl mezi prací lesníka a myslivce. Pod odborným vedením jsme si vyzkoušeli sázení stromů, měření jejich obvodu a výšky, poznávali jsme zvířata podle jejich srsti a stop. Velmi zajímavá byla ukázka těžby dřeva s tažným koněm. Fantazii jsme zapojili při výrobě srdíčka z přírodnin, které jsme nasbírali v lese. Přestože někteří z nás podcenili chladné podzimní počasí, akce se nám moc líbila, moc jsme si ji užili a ze Šardic jsme odjeli se spoustou nových poznatků a zkušeností.

Svatava Maradová a Nela Otépková, žákyně 6. A
Fotogalerie

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NÁVRH LOGA ŠKOLY

12. 11. 2021
Miniature

Jelikož se naše škola chystá na změnu loga školy a nové vizuální identity spojené s kompletním přepracováním webových stránek, vyhlásili jsme v měsíci říjnu soutěž o nejlepší návrh loga školy. Mám radost, že žáci nezaháleli a odevzdali celkem 35 návrhů nového loga. Hodnotící komise (M. Ivičičová, R. Klech, I. Klečková, I. Machová) tak měla nelehkou úlohu vybrat ty nejlepší. Nakonec byly vybrány 3 nejlepší návrhy od těchto autorů: Nela Válková 9. B, Zuzana Bouchalová 9. B, Sandra Šalšová a Nela Křižánková 9. A. Zvláštní cena komise byla udělena návrhu loga školy od autorů Robina Vaňka a Adama Tyla z 9. B za jejich komplexní přístup k návrhu, který obsahoval také podrobné vysvětlení jednotlivých prvků loga. Výhercům gratulujeme a vzkazujeme, ať se zastaví do ředitelny převzít cenu. Všem, kteří se zapojili do soutěže, patří velké poděkování. Vítězné návrhy, které budou jako inspirace předloženy grafickému studiu, si můžete prohlédnout zde (pořadí dle výše uvedených autorů).

Mgr. Radek Klech, ředitel školy

 

HALLOWEEN VE 3. TŘÍDĚ

10. 11. 2021
Miniature

V posledním říjnovém týdnu se třída 3. C zaplnila duchy, upíry, kostlivci, čarodějnicemi a dalšími strašidelnými maskami. Všichni se pak v průvodu vydali se svým halloweenským programem za dětmi 1. stupně naší školy. Povídali jim o jeho původu, symbolech, kdy a kde se slaví, zazpívali netopýří písničku a rozdali svůj halloweenský časopis. Třeťáčci si na tento den také krásně vyzdobili třídu vydlabanými dýněmi, papírovými zápichy s netopýry a duchy na okenní sklo. Projektový den plný her pak doplnila i ochutnávka halloweenských dobrot, takže si všichni strašidelnou školu užili.

Fotogalerie
Mgr. Eva Pokorná

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ INFORMUJE

24. 10. 2021
Miniature

Je mně velkým potěšením Vám oznámit, že od 1. 9. 2021 se naše poradenské pracoviště rozrostlo v rámci projektu „Šablony III“ o pozici speciálního pedagoga a školního asistenta. A co noví členové týmu vlastně dělají?

Úkolem speciálního pedagoga je zajišťovat péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovat metodickou pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti školní problematiky.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině, pomáhá při zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou nebo nabízí organizační podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více k náplni práce jednotlivých členů ŠPP najdete na webu školy v sekci Školní poradenské pracoviště.

Mgr. Hana Šprtová
Vedoucí ŠPP

 


Strana 123. . .18Vše