Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

ŠKOLNÍ KROUŽKY PŘI ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V KYJOVĚ

Informace o kroužcích na l. stupni
Kroužky zřízené na 1. stupni ZŠ J. A. Komenského v Kyjově jsou nadstandardní aktivitou, nejsou součástí vzdělávání a jsou poskytovány za úplatu. Kroužky slouží k rozvoji individuálních vloh, schopností a zájmů členů kroužku.

  1. Minimální počet zájemců k otevření kroužku je 10.
  2. Žák je do kroužku přijat na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Přihláška je odevzdána vedoucímu kroužku do konce měsíce září.
  3. Vedoucí kroužku vede evidenci docházky žáků. Žáci jsou povinni svou absenci omluvit.
  4. Člen kroužku může během školního roku svou činnost ukončit, nevzniká mu však nárok na vrácení poplatku za kroužek. Zaplacenou částku (poměrnou část) je možné vrátit pouze ze závažných důvodů (dlouhodobá nemoc, odstěhování žáka, při nařízeném uzavření školy).
  5. Pravidelná činnost kroužků ve školním roce 2021/2022 bude probíhat od 1. 10. 2021 do 31. 5. 2022.
NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU MÍSTO KONÁNÍ ČAS KONÁNÍ MĚSÍČNÍ POPLATEK
Vybíjená Vaníčková Jana Tělocvična Seifert. nám. Út 11:45–12:30 45,- Kč
Malí debrujáři Pavlasová Eva Kuchyňka Seifert. nám. St 13:30–14:15 65,- Kč
Malí debrujáři Pavlasová Eva Kuchyňka Seifert. nám. St 14:15–15:00 65,- Kč
Malí debrujáři Kůřilová Martina Učebna Fyziky1 Po 13:00–13:45 75,- Kč
Malí zpěváčci Kopřivová Ivana Učebna Hv Seifert. nám. Po 14:00–14:45 40,- Kč
Keramika Daňhelová Světlana Keramická dílna
Seifert. nám.
St 14:30–16:00 220,- Kč
  1. Poplatek za kroužek je stanoven podle naplněnosti kroužku a podle souvisejících nákladů.
  2. Poplatek za kroužek bude uhrazen v hotovosti vedoucímu kroužku v těchto termínech: do 20. 10. (za období říjen – prosinec), do 20. 1. (za období leden – květen)