Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

NAŠI NEJLEPŠÍ

1. Cena ředitele školy za vynikající prospěch. Uděluje se žákům 2. stupně, kteří dosáhli v pololetí i na konci školního roku na vysvědčení samé výborné, tzn. mají celkový průměr 1,00.

2. Cena ředitele školy za překonávání životních překážek. Uděluje se žákům 1. a 2. stupně, kteří úspěšně a dlouhodobě překonávají výukové, zdravotní nebo sociální překážky, které jim brání v jejich úspěšném rozvoji. Návrhy podávají pedagogičtí pracovníci školy.

3. Nejlepší student anglického (německého) jazyka. Nejlepší studenty v kategorii mladší žáci a starší žáci určí učitelé cizích jazyků na základě soutěže. Součásti soutěže: diktát, řízený rozhovor, překlad neznámého textu.

4. Nejlepší student matematiky. Ocenění se uděluje žákům 2. stupně, návrhy podávají učitelé matematiky podle účasti a umístění v matematických soutěžích.

5. Nejlepší sportovec. Nejlepší sportovce vyberou učitelé tělesné výchovy na základě vynikajících výkonů žáka, reprezentace školy a chování fair play. Cena se uděluje v kategorii žáci mladší a starší, chlapci a dívky.

6. Zápis do Zlaté knihy ZŠ J. A. Komenského. Do Zlaté knihy budou zapsáni žáci, kteří obdrželi výše uvedené ceny nejméně 4×, dále žáci nebo skupiny žáků, kteří dosáhli vynikajícího umístění v soutěžích krajského nebo celostátního významu.

Žákům, kteří mají sníženou známku z chování se výše uvedené ceny neudělují.


VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Nejlepší student anglického jazyka v kategorii mladší žáci:

 • Lukáš Červínek, 7. D

Nejlepší student anglického jazyka v kategorii starší žáci:

 • Beata Chromíková, 9. A
 • Nela Žůrková, 9. B

Cena ředitele školy za vynikající prospěch:

 • Jakub Nenička, 6. C
 • Sandra Šalšová, 7. A
 • Pavlína Šobáňová, 7. C
 • Nikola Zálešáková, 8. A
 • Šárka Lungová, 8. B
 • Aleš Vaculovič, 8. B
 • Soňa Podráská, 9. A
 • Adéla Růžičková, 9. A
 • Kateřina Michalisková, 9. B
 • Kateřina Valentová, 9. B
 • Nela Žůrková, 9. B

Zápis do Zlaté knihy:

 • Nela Žůrková, 9. B

Ekotřída:

 • 8. B


VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

       
SANDRA ŠALŠOVÁ
6. A
ADAM BERKA
6. A
FILIP ZELINKA
6. B
NATÁLIE ZŮBKOVÁ
6. B
       
PAVLÍNA ŠOBÁŇOVÁ
6. C
NIKOLA ZÁLEŠÁKOVÁ
7. A
KLÁRA KACROVÁ
7. B
ŠÁRKA LUNGOVÁ
7. B
       
NELA ŽŮRKOVÁ
8. B
MARKÉTA AMBROZKOVÁ
9. A
MICHAELA BRÍDLOVÁ
9. A
AGÁTA KYSOVÁ
9. A
 
VOJTĚCH MENŠÍK
9. B

   
EVA RADIMĚŘOVÁ
5. D
ADAM KUTHAN
5. C

   
EVA RAKUŠANOVÁ
7. A
NELA ŽŮRKOVÁ
8. B

   
EVA RAKUŠANOVÁ
7. A
SOŇA PODRÁSKÁ
8. A

   
FILIP ZELINKA
6. B
VÍT ŠIRŮČKA
9. B

       
MONIKA PULPÁNOVÁ
7. C
ADAM HUDEČEK
7. B
ZUZANA HORŇÁKOVÁ
9. B
DOMINIK IGAZ
9. B

   
MICHAELA BRÍDLOVÁ
9. A
VOJTĚCH MENŠÍK
9. B