exact https://www.watchesbuy.to/ undertakes the heavy responsibility of enterprises to society. paneraiwatch collection is luxurious in design and yet ultimately classic in style. completely new high quality luxurywatch chronograph is going to be produced just like a limited edition. completely new high quality fake rolex chronograph is going to be produced just like a limited edition. efficiency with the the watchmaking industry system stands out as the first step toward best vancleefarpelsreplica ru. high quality https://www.replicasrelojes.to/ deals with lots of prospects. to find the cheapest ρολογια rolex αντιγραφα online,the best swiss quality,welcome to visit our site. carolinaherrerareplica.ru cheap carolina herrera take control at least forty years.
Základní škola J. A. Komenského Kyjov

Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

EKOŠKOLA

 

Ekoškola ZŠ J. A. Komenského

V dubnu 2019 získala ZŠ J. A. Komenského Kyjov již počtvrté titul Ekoškola. Je to program, jehož cílem je motivovat a vychovávat žáky k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí. U žáků podporuje aktivitu a vzbuzuje jejich zájem o dění ve škole. Učí je obhajovat své názory a přebírat zodpovědnost za své okolí. Přináší jim možnost řešit problémy a prožít radost z výsledků své práce.

V pracovních listech žáci vyhodnocují spotřebu energií, vody a snaží se najít způsoby, které vedou ke snižování spotřeby energie, vody, k důslednější recyklaci a k předcházení vzniku odpadů.  Ředitelství školy ve spolupráci se zřizovatelem připravuje projekt, který bude využívat dešťovou vodu ze střechy školy ke splachování toalet a zalévání květin ve škole. V dubnu ve škole proběhla výstava „Moře odpadů“, která pracemi našich žáků i zapůjčenými fotografiemi upozorňovala na rostoucí množství plastových odpadů. V průběhu celého roku organizujeme sběr papíru, kaštanů, pomerančové kůry, baterií, mobilů, hliníku, vršků od PET lahví a další aktivity, které vedou k motivaci předcházení odpadů a recyklaci.  Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nesou i finanční úspory v provozu školy. 

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci.  Tyto kontakty lze využít ke  sdílení zkušeností, informací a vzájemným návštěvám.   Vzhledem k tomu, že Ekoškola je mezinárodní program a na naší škole vyučujeme rozšířenou výuku jazyků, chtěli bychom spolupráci rozšířit také na mezinárodní úrovni a tím propojit ekologické programy s komunikací v cizích jazycích. Ekoškola dává velký důraz také na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se dál a mají z toho prospěch všichni obyvatelé města.

Odměnou za naši práci a zároveň povzbuzením k další činnosti byla účast zástupců žáků, školy a města na slavnostním předávání titulu Ekoškola dne 21. června v Praze v budově Staroměstské radnice v Brožíkově sále. Velký dojem na nás udělal samotný obřad a také prohlídka celé budovy Staroměstské radnice.

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje nejen žáky, ale také učitele, vedení školy, provozní zaměstnance a našeho zřizovatele město Kyjov, kterým patří za jejich soustavnou obětavou práci a podporu vřelé poděkování.

Mgr. Kamila Kostihová, koordinátor EVVO

 


Naše škola pracuje s těmito základními tématy EKOŠKOLY

Energie - žáci zjišťují a snaží se snížit spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole. Učí se správně větrat, vytváří štítky k vypínačům, při odchodu z místností zhasínají světla a na konci vyučování nabádají dospělé k vypnutí spotřebičů.

Odpady – žáci i všichni pracovníci školy třídí odpad. Ve třídách jsou nádoby na třídění papíru, plastů a směsného odpadu. Na chodbách třídíme baterie, drobné elektrospotřebiče, sklo a hliník.  Sbíráme víčka od PET lahví a pomerančovou kůru. Pořádáme osvětové kampaně, vytváříme a vyvěšujeme grafické průvodce ke košům na třídění odpadu. Snažíme se odpad nevytvářet!

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními výtvory, pěstování kytek, vytváření odpočinkových prostorů a venkovních učeben atd. V hodinách pracovních činností žáci uklízejí prostory kolem školy.

Voda - v tématu voda žáci hlídají kapající vodu z kohoutků, upozorňují na závady pana školníka. Vytvářejí štítky, které nabádají k šetření vodou a správnému splachování na toaletách. Žáci sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy a hledají řešení, jak jimi co nejméně zatěžovat životní prostředí. Zasazují o to, aby se ve škole splachovalo dešťovou vodou.

Doprava – v rámci dopravní výchovy se žáci učí nejenom chování v silničním provozu, ale také posoudí výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy a přehodnotí způsob dopravy do školy a na delší vzdálenosti.

Jídlo a svět aneb zodpovědná spotřeba potravin – žáci se zaměřili na oblasti: Lokální a sezónní potraviny a především Plýtvání potravinami, nově Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej.

Ve škole pracuje Ekotým, který se schází jednou za měsíc a organizuje činnosti v oblasti environmentální výchovy.

 

Zpráva o auditu ze dne 29. 4. 2019 ke stažení zde.

7 kroků Ekoškoly: 

  1. Ekotým
  2. Analýza
  3. Plán činností
  4. Monitorování a vyhodnocování
  5. EV ve výuce
  6. Informování a spolupráce
  7. Ekokodex

 EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ O EKOTŘÍDU

Podmínky soutěže naleznete ZDE


PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

2021/2022