Úvod / Žáci / Naši nejlepší

Naši nejlepší

1. Cena ředitele školy za vynikající prospěch. Uděluje se žákům 2. stupně, kteří dosáhli v pololetí i na konci školního roku na vysvědčení samé výborné, tzn. mají celkový průměr 1,00.

2. Cena ředitele školy za překonávání životních překážek. Uděluje se žákům 1. a 2. stupně, kteří úspěšně a dlouhodobě překonávají výukové, zdravotní nebo sociální překážky, které jim brání v jejich úspěšném rozvoji. Návrhy podávají pedagogičtí pracovníci školy.

3. Nejlepší student anglického (německého) jazyka. Nejlepší studenty v kategorii mladší žáci a starší žáci určí učitelé cizích jazyků na základě soutěže. Součásti soutěže: diktát, řízený rozhovor, překlad neznámého textu.

4. Nejlepší student matematiky. Ocenění se uděluje žákům 2. stupně, návrhy podávají učitelé matematiky podle účasti a umístění v matematických soutěžích.

5. Nejlepší sportovec. Nejlepší sportovce vyberou učitelé tělesné výchovy na základě vynikajících výkonů žáka, reprezentace školy a chování fair play. Cena se uděluje v kategorii žáci mladší a starší, chlapci a dívky.

6. Zápis do Zlaté knihy ZŠ J. A. Komenského. Do Zlaté knihy budou zapsáni žáci, kteří obdrželi výše uvedené ceny nejméně 4×, dále žáci nebo skupiny žáků, kteří dosáhli vynikajícího umístění v soutěžích krajského nebo celostátního významu.

Žákům, kteří mají sníženou známku z chování se výše uvedené ceny neudělují.

 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Nejlepší student anglického jazyka v kategorii mladší žáci:

 • Lukáš Červínek, 7. D

Nejlepší student anglického jazyka v kategorii starší žáci:

 • Beata Chromíková, 9. A
 • Nela Žůrková, 9. B

Cena ředitele školy za vynikající prospěch:

 • Jakub Nenička, 6. C
 • Sandra Šalšová, 7. A
 • Pavlína Šobáňová, 7. C
 • Nikola Zálešáková, 8. A
 • Šárka Lungová, 8. B
 • Aleš Vaculovič, 8. B
 • Soňa Podráská, 9. A
 • Adéla Růžičková, 9. A
 • Kateřina Michalisková, 9. B
 • Kateřina Valentová, 9. B
 • Nela Žůrková, 9. B

Zápis do Zlaté knihy:

 • Nela Žůrková, 9. B

Ekotřída:

 • 8. B